Skip to main content

Friskolornas riksförbunds yttrande över betänkandet Ordning och reda i välfärden (SOU 2016:78), dnr Fi2016/04014/K

Dokument   •   Feb 08, 2017 12:08 CET

Friskolornas riksförbund har getts möjlighet att lämna synpunkter på ovan rubricerade betänkande och avstyrker förslaget om vinstreglering. Vinstbegränsningen är i praktiken ett vinstförbud och det valda vinstbegreppet präglas av ett omodernt tänkande där investeringar i människor och kunskap inte räknas in i företagets kapital. Förslagen innebär mindre valfrihet i skolan och mindre nytänkande.
Licens Creative Commons erkännande (?)