Skip to main content

Taggar

förskola

grundskola

gymnasieskola

kvalitet

lika villkor

valfrihet

statistik

rapport

Senaste nytt

Etableringsstopp för konfessionella skolor strider mot internationell rätt

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 11:14 CEST

​Friskolornas riksförbund avstyrker bestämt utredningens förslag om att införa ett etableringsstopp för skolor med konfessionell inriktning, samt de alternativ till etableringsstopp som framförs. Det är uppenbart att förslagen begränsar rätten till näringsfrihet och strider mot EU-rättsliga principer och Europarådets MR-domstolspraxis samt andra internationella åtaganden såsom tex religionsfrihet.

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 29, 2020 11:53 CEST

​Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 28 april. Det blev även omval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan. Styrelsen fick två nya ledamöter: Tomas Harrysson, Virestads friskola ek för och Anna Sörelius Nordenborg, Internationella Engelska Skolan.

Skolan och likvärdigheten behöver inte fler myndigheter

Pressmeddelanden   •   Apr 27, 2020 11:03 CEST

Att i ett läge där svenska skolresultat äntligen är på väg uppåt föreslå en omfattande omorganisation av svensk skola är både ogenomtänkt och farligt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund om den statliga utredningen som i dag överlämnades till regeringen.

Viktigt med samverkan för barnens och elevernas bästa

Pressmeddelanden   •   Apr 08, 2020 10:15 CEST

Sverige har valt att i så stor utsträckning som möjligt fortsätta att bedriva omsorg och undervisning trots coronakrisen. Kommuner och enskilda huvudmän tar givetvis ansvar för att verksamheterna ska fungera så bra som möjligt i detta speciella läge. Vi - Friskolornas riksförbund, SKR och Idéburna skolor - vänder oss gemensamt till våra medlemmar med en rekommendation om samarbete och samförstånd.

Klarar Sverige skolbristen?

Pressmeddelanden   •   Mar 05, 2020 11:57 CET

​Antalet barn och ungdomar växer och skolbristen är redan ett faktum i framförallt landets tillväxtkommuner. Sveriges friskolor vill växa och kan ta mycket av de investeringskostnader som kommuner annars själva måste lösa. Men hur väl stämmer Skolinspektionens tillståndsgivning med kommunernas ökade behov av skolor?

Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Läs nya Fakta om friskolor

Hur ser friskolesektorn ut egentligen? Läs nya Fakta om friskolor

Pressmeddelanden   •   Dec 09, 2019 15:00 CET

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. Närmare 376 000 barn och elever går i en fristående förskola eller skola. Det är var femte av drygt 1,9 miljoner barn och elever i svenska förskolor och skolor.

Friskolornas riksförbund välkomnar PISA-resultaten

Friskolornas riksförbund välkomnar PISA-resultaten

Pressmeddelanden   •   Dec 03, 2019 10:17 CET

​Det är glädjande att PISA visar på ett fortsatt trendbrott mot förbättrad resultatutveckling i svensk skola. Men det är fortfarande ett problem att nästan var 5:e elev inte har ett godkänt resultat. Vi har dessutom en utmaning i elever med utländsk bakgrund.

Pedagogisk personal i fristående verksamheter i 90 procent av Sveriges kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2019 13:46 CEST

I 31 st av landets kommuner, dvs endast 10 procent, är all pedagogisk personal anställd i offentligt driven verksamhet. Den pedagogiska personalen inom privat sektor utgör ca 55 000 av totalt 327 000 personer i hela landet. Friskolornas riksförbund presenterar idag ”Kommunkartan” för 2019 där du kan se hur viktiga friskolorna är i varje kommun.

Friskolor är inga myndigheter - det finns enklare sätt för öppenhet än offentlighetsprincipen

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2019 09:17 CEST

Det finns enklare sätt att få insyn i friskolor än offentlighetsprincipen. Friskolornas riksförbund har lämnat synpunkter på betänkandet ”Offentlighetsprincipen hos börsnoterade skolföretag” och konstaterat att utredningens förslag innebär att tid kommer läggas på administration istället för undervisning.

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2019 13:58 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 25 april. Det blev nyval för vice ordförande Marie Pilfalk, skolchef Broholmsskolan. Anita Westerberg, grundare och vd för Hudikskolan & Hudikgymnasiet och Per Egon Johansson, grundare och vd för Raoul Wallenbergskolan valdes in som nya ledamöter.

​Friskolor presterar bäst

Pressmeddelanden   •   Mar 21, 2019 11:06 CET

Friskolor är överrepresenterade bland de skolor som presterar bäst när elevernas bakgrundsfaktorer vägs in i resultaten. Det visar årets sammanställning av Skolverkets SALSA-statistik över skolornas genomsnittliga meritvärde i årskurs 9 (betyg) som Friskolornas riksförbund gjort. Åtta av de tio bäst presterande skolorna är friskolor.

​Samlad statistik om friskolor

​Samlad statistik om friskolor

Pressmeddelanden   •   Okt 15, 2018 14:35 CEST

I statistiksammanställningen Fakta om friskolor framgår att det finns närmare 4 000 fristående förskolor och skolor i Sverige. Det är 25 procent av totalt drygt 16 000 förskolor och skolor. De flesta aktörer i branschen är små, 9 av 10 driver bara en enhet. Mindre än 1 procent av alla aktörer driver 10 eller fler enheter.

Bjud in friskolorna, vi vill vara med och utveckla välfärden

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2018 11:00 CEST

Ena dagen vill (S) att friskolor stoppas. Nästa dag presetaras det stora behovet av skolplatser som Sverige står inför. - Det naturliga hade varit att i stället för att stoppa friskolor som är aktiebolag från att växa, bjuda in välfärdsföretagen till samtal om hur vi gemensamt löser den enorma utmaningen som välfärden står inför, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Friskolornas riksförbunds kommentar till Socialdemokraternas utspel om friskolor och valfrihet i skolan

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:36 CEST

- Cyniskt av Socialdemokraterna att välja att fokusera på de skolor där 18 procent av eleverna går, i stället för resterande 82 procent. Individens behov och önskemål saknas helt, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Privat anställda lärare mer stolta och nöjda än kommunala

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 08:43 CEST

Jobbhälsoindex för 2018 visar att anställda i friskolor är mer nöjda med villkoren på deras arbetsplats än kommunalt anställda. Det gäller t ex den fysiska arbetsmiljön, möjligheten att få stöd vid hög arbetsbelastning och den högsta ledningens förmåga att leda verksamheten. När gruppen lärare särredovisas ur hela personalgruppen blir skillnaden mellan privat och kommunalt anställda ännu större.

Ny styrelse i Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 16:34 CEST

Lars Leijonborg valdes enhälligt om till ordförande för Friskolornas riksförbund vid förbundets årsmöte den 19 april. Det blev även omval för vice ordförande Ulrica Bennesved, verksamhetschef för Älghults friskola. Annette Brodin Rampe, vd för Internationella Engelska Skolan och Malin Johansson, vd för Fridaskolorna valdes in som nya ledamöter.

​Pressinbjudan - Årsmöteskonferens med Friskolornas riksförbund

​Pressinbjudan - Årsmöteskonferens med Friskolornas riksförbund

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 16:56 CEST

I morgon, torsdagen den 19 april, arrangerar Friskolornas riksförbund årsmöteskonferens på Radisson Blu Royal Viking. Medverkar gör bl a Ulf Kristersson, partiordförande för Moderaterna. Då presenteras också rapporten Obligatoriskt skolval som visar vilka faktorer som är viktiga vid skolvalet i de kommuner som har obligatoriskt skolval.

​Friskolerektor är årets skolledare

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 11:42 CET

Hans Jakobsson, rektor på fristående ABB Industrigymnasium fick idag Stora Skolledarpriset. Hans får priset bland anant för sin extraordinärt starka drivkraft att hela tiden förbättra sin verksamhet.

​Friskolorna till Anna Ekström: Vi kommer - kommer du till oss?

​Friskolorna till Anna Ekström: Vi kommer - kommer du till oss?

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 11:38 CET

Anna! Tack för inbjudan till ett möte på departementet. Vi kommer, trots att ditt utspel andas mycket valrörelse och partipolitik. Önskan om kontakt mellan dig och friskolorna är ömsesidig. Vi har noterat att du vid dina många skolbesök runt om i landet undviker friskolor. Vi vill gärna träffa dig och tala om regeringens politik gentemot friskolor.