Skip to main content

Bra initiativ från socialministern

Pressmeddelande   •   Okt 17, 2012 12:22 CEST

Göran Hägglund skriver i dag i Svenska Dagbladet att det är dags för en bred överenskommelse om en etisk plattform inom vård och omsorg. Genom diskussioner mellan regering, kommuner och landsting, branschorganisationer och fackförbund ska en långsiktig och stabil överenskommelse nås, som kan ge tydliga spelregler för branschen.

Utspelet, där ministern lyfter fram insyn och öppna jämförelser, är konstruktivt, och syftar till att främja hög kvalitet i välfärdstjänsterna och effektivt utnyttjande av offentliga medel. Initiativet gäller endast vård och omsorg, men också skolan behöver stabilitet, långsiktighet och goda möjligheter till utvärdering och jämförelse av kvaliteten i undervisningen.

Friskolornas riksförbund och Sveriges Kommuner och Landsting har redan ett samarbete kring kvalitetsindikatorer, som ska öka transparensen och underlätta för föräldrar och elever inför skolvalet. Men det finns också andra frågor som borde diskuteras, med samtliga parter. Därför hoppas vi att regeringens initiativ också kan komma att utsträckas till att gälla förskolor och skolor.

Cecilia Nykvist

vd, Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.