Skip to main content

Friskolorna: Bra att kunna lägga vinstdiskussionen åt sidan och få tala mer om kvalitet

Pressmeddelande   •   Okt 26, 2012 16:59 CEST

– Det är glädjande att Socialdemokraternas partistyrelse äntligen har satt ner foten och bestämt sig för att inte falla för de förenklade argumenten om vinstförbud. Det är också roligt att få höra Stefan Löfven erkänna att våra medlemmar har bidragit till utvecklingen av skolan, att de är uppskattade och står för god kvalitet, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund, i en kommentar till S-rapporten Nationella kvalitetslagar – för ordning och reda i välfärden.

– Som påpekades på presskonferensen är det ett omfattade paket med förslag som S-ledningen nu lägger fram, och det kommer att ta tid att sätta sig in i alla delar. Vi får därför återkomma med ytterligare kommentarer längre fram.

– Stefan Löfven slog tydligt fast att det ska vara lika villkor för alla utförare, oavsett om de är kommunala eller fristående, och det ser vi som väldigt positivt. Många av våra medlemmar upplever i dag att de saknar insyn i kommunernas budget, vilket gör det svårt att bedöma bland annat hur skolpengen räknas fram.

– Vi är också positiva till att kvaliteten ska vara i fokus, men det är viktigt att vi då talar om samma sak. Med kvalitet menar vi inte att alla verksamheter ska ha samma kostnader, utan att man ska titta på resultaten – all eleverna trivs och känner sig trygga i skolan, och framför allt att de får den undervisning och det stöd de behöver för att nå målen i läroplanen.

– När det gäller diskussionen kring regler för etablering känner vi däremot inte igen oss i Stefan Löfvens verklighetsbeskrivning. Det råder inte fri etableringsrätt på skolans område, utan för varje ny skola sker en noggrann prövning av Skolinspektionen. Kommunen har redan i dag rätt att yttra sig över varje ansökan. Förra året fick över hälften av alla ansökningar avslag, trots att många hade uppfyllt alla formella krav på skolans och undervisningens utformning. 52 % fick nej för att man inte hade kunnat visa att det fanns tillräckligt elevunderlag, 17 % för att det skulle innebära påtagligt negativa följder för kommunens verksamhet.

– Det är också förvånande att Stefan Löfven beskriver friskolorna som en extra kostnad för kommunerna. Det är den som startar en friskola som står för hela den ekonomiska risken. Kommunerna behöver inte betala en enda krona till en skola som ingen vill gå i, säger Cecilia Nykvist.

 

För mer information:

Cecilia Nykvist, VD
08-762 77 01
cecilia.nykvist@friskola.se

Magnus Johansson, informatör
08- 762 78 04
magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.