Skip to main content

Friskolornas riksförbund: Öppenhet och fokus på kvalitet är ett steg i rätt riktning

Pressmeddelande   •   Okt 24, 2012 15:26 CEST

– Vi ser gärna en ökad öppenhet i redovisningen, men då ska det vara lika villkor för alla. En större transparens också i den kommunala budgeten har länge efterfrågats av våra medlemmar, som ibland har svårt att få inblick i hur skolpengen räknats fram, säger Cecilia Nykvist, vd för Friskolornas riksförbund, i en kommentar till Stefan Löfvens uttalande i Dagens Nyheter i dag om vinstbegränsning i välfärdsföretagen.

– Allt som syftar till att stärka kvaliteten och underlätta för människor att göra ett informerat val är positivt. Men förslaget behöver utvärderas och granskas mer i detalj.

 

För kommentarer:

Cecilia Nykvist, vd Friskolornas riksförbund

08-762 77 01

För övriga frågor:

Magnus Johansson, informatör

08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor och gymnasieskolor. Förbundet har idag cirka 1000 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.