Skip to main content

​Nytt beslut: Medlemmar i Friskolornas riksförbund ska vara transparenta

Pressmeddelande   •   Maj 18, 2017 07:10 CEST

Ulla Hamilton, vd Friskolornas riksförbund

Friskolornas riksförbund beslutade på sitt årsmöte att förskolor och skolor som är medlemmar i förbundet ska informera om kvalitet, personal, ekonomi, ägare, styrelse och etiska riktlinjer.

Transparensen handlar dels om att underlätta för elever och föräldrar som ska välja förskola eller skola.

- Det fria skolvalet har ett starkt stöd bland allmänheten, men det finns mer att göra för att underlätta valet. Föräldrar och elever ska ha en bra grund att stå på när de ska göra sitt val, säger Ulla Hamilton, vd på Friskolornas riksförbund.

Frågor som rör transparens och öppenhet har också blivit allt viktigare i debatten om välfärdsföretag.

- Det är viktigt att allmänheten känner förtroendet för branschen. Välfärdsföretagen är omdebatterade och kritiseras från vissa håll för att inte vara öppna med information. Beslutet på årsmötet visar att våra medlemmar instämmer i att det är ett rimligt minimikrav att det finns tydlig information på till exempel deras hemsidor om bland annat ägarförhållanden och vilken kvalitet verksamheten håller, säger Ulla Hamilton.

Sedan tidigare ska medlemmar i Friskolornas riksförbund ansluta sig till förbundet etiska riktlinjer. Beslutet av årsmötet innebär att medlemmar nu också ska informera om riktlinjerna.

Årsmötets beslut säger:

  • att medlem på sin hemsida eller på annat lämpligt sätt ska informera om Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer,
  • att medlem ska eftersträva ett öppet och transparent förhållningssätt och antingen på hemsida eller på annat lämpligt sätt, informera om sin verksamhet, vilka som är ägare, vilka som sitter i styrelsen, vilket kvalitetsarbete som bedrivs, antalet medarbetare samt relevanta uppgifter om verksamhetens ekonomi,
  • att medlem, i de fall Skolinspektionen utfärdar vite eller böter mot medlemmen, ska informerar förbundet om de närmare omständigheterna.


Länkar:

Friskolornas riksförbunds etiska riktlinjer

För kommentarer:

Ulla Hamilton, vd

072-529 27 70, ulla.hamilton@friskola.se

För upplysningar:

Magnus Johansson, presskontakt

072-222 78 04, magnus.johansson@friskola.se

Friskolornas riksförbund är branschorganisationen för fristående förskolor och skolor. Vi har drygt 500 medlemmar över hela Sverige som drivs av föreningar, kooperativ, stiftelser och aktiebolag. Totalt har våra medlemmar fler än 1200 verksamheter i olika storlekar och med olika pedagogiska inriktningar och sätt att arbeta.