Skip to main content

Testuggande Ohly

Pressmeddelande   •   Sep 06, 2010 15:55 CEST

PRESSMEDDELANDE

I en replik på Lars Ohly (v) i SVTs partiledarintervju igår frågar sig Friskolornas riksförbunds kanslichef Carl-Gustaf Stawström hur vänsterledaren motiverar att framtidens elever och föräldrar inte ska få göra skolval på det sätt som Ohlys egna barn gjort.

När Lars Ohly får frågan om sina barns gymnasievalval av (fri-)skola nämner han att grunderna var program/inriktning som kändes rätt, rekommendationer om olika skolor från kompisar och bra geografiska lägen. Det kan ju synas vara ett ganska rimligt och bra nyttjande av de möjligheter som ett fritt skolval ger och det breda utbud som inte minst friskolereformen skapat. Frågan inställer sig då – hur Lars Ohly kan motivera att elever och föräldrar i framtiden inte ska få nyttja dessa möjligheter!

I gårdagens partiledarintervju i SVT fick Lars Ohly återigen möjlighet att kategoriskt slå fast sin – och vänsterns – analys av friskolorna som i princip anledningen till alla problem i svensk skola. Inget gott fanns att säga om friskolor och intet har de bidragit med!

I Lars Ohlys värld verkar det finnas en absolut sanning som säger att friskolor är av ondo och därmed är saken slutdiskuterad. Detta skapar en ideologisk låsning som uppenbarligen gör att all analys och alla slutsatser från statistik och forskning måste underordnas denna sanning. För alla utom de ”rättrogna” borde det innebära att vänsterns kommentarer till aktuella skolfrågor blir skäligen ointressanta – vi vet redan på förhand vad man kommer anse vara bevisat.

Lars Ohly borde fundera lite mera över den utveckling som skett och sker. Är det verkligen rimligt att ha uppfattningen att ett allt högre nyttjande av ett fritt skolvalet och den uppenbara attraktionskraften hos många friskolor beror på okunskap och manipulativ marknadsföring?

Är det inte snarare så att allt fler föräldrar och elever – precis som uppenbarligen Lars Ohlys egna barn – både vill och har förmågan att nyttja de möjligheter som finns och välja en bra skola som passar just dem? Om – som Lars Ohly redovisade – 50 procent av eleverna på yrkesprogrammen i Stockholm går i friskola kanske det säger mer om attraktivt utbud än om ”elitskola för de välutbildades barn”?

Debatten om hur den svenska skolan ska förbättras och hur friskolorna bäst bidrar till detta är viktig. Dynamiken i friskolornas utveckling beror mycket av de de olika friskolehuvudmännens skilda utgångspunkter för att starta och driva skola. På samma sätt mår säkert debatten om svensk skolas utveckling i stort bra av inlägg från delvis olika infallsvinklar. Ska Lars Ohly och Vänsterpartiet vara trovärdiga i en sådan konstruktiv debatt kommer det att krävas slakt av flera ”heliga kor”!

Carl-Gustaf Stawström

Kanslichef, Friskolornas riksförbund

 

Kontakt:

Carl-Gustaf Stawström
kanslichef
08-762 77 01

Magnus Johansson
informatör
08-762 78 04

Friskolornas riksförbund är en branschorganisation för fristående förskolor och skolor. Vi ansluter förskolor, grundskolor, gymnasier och kompletterande skolor. Förbundet har idag cirka 850 medlemmar. Till våra viktigaste uppgifter hör att bilda opinion och skapa förståelse bland allmänheten för våra medlemmars verksamhet.