Wee46zix7ezb6idgrq9g

Filmgala i Falkenberg idag - Party, problem och en rymdhjälte

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 07:47 CEST

Martin Fallhagen, 28, har huvudrollen som filmskapare och aktör när Frösunda Omsorg ordnar filmgala i Falkenberg ikväll. Han bor på Frösundas gruppboende Lövstalöt utanför Uppsala. För inbjudna politiker, kunder och närstående i Falkenberg visas ikväll Martins tredje film, ”Party, problem och en rymdhjälte” som skildrar utmaningarna för personer med funktionsvariation inifrån ett gruppboende.

G89qwwqb9dqjwdmmmkfj

Premiär för Martins tredje film om att bo i gruppboende - ”Party, problem och en rymdhjälte”

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 16:33 CEST

Martin Fallhagen, 28, har Downs syndrom och bor på Frösundas gruppboende Lövstalöt, utanför Uppsala. Ingen filmskapare har som han lyckats skildra situationen för personer i gruppboenden inifrån. Onsdag den 11 april är det premiär för Martins tredje film, ”Party, problem och en rymdhjälte”, en film som handlar om dilemman som kan uppstå mellan kunder och medarbetare på ett omsorgsboende.

Media no image

Mycket goda resultat från beställare avseende Frösundas LSS-verksamheter

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:00 CEST

Som ett led i Frösundas kvalitetsarbete genomförs regelbundet externa beställarundersökningar i form av NPS* och NKI (Nöjd Kund Index). Dessa undersökningar omfattar samtliga beställare inom både egen regi och entreprenad.

Under slutet av 2016 och i början av 2017 hade Frösunda ett antal utmaningar i LSS-verksamheten, boende och daglig verksamhet. Därför var det med stor spänning vi mottog resultatet från den senaste beställarundersökningen som genomfördes av SIFO i december 2017.

Till vår stora glädje visar undersökningen att vi nu har ett NPS resultat som ligger över snittet för tjänsteföretag, med ett värde på 8. Det är en förbättring med hela 25 procent från mätningen 2016.

Höjdpunkten är Stockholms stad som har ett NPS värde på 29, men även i Norra Stockholm ser vi en avsevärd förbättring där resultatet nu är i paritet med snittet för tjänstesektorn.

Nedan följer ett par av de många fina citat som finns i undersökningen:

”Jag tycker att i den kontakten jag har haft med dem så har de varit professionella och man får en bild av att de verkligen bryr sig om det jobb de gör.”

”Skälet till mina svar är för Frösunda har ett seriöst koncept, allting verkar väldigt genomtänkt.”

Även den NKI-undersökning som genomfördes av SIFO i slutet av 2017 stärker bilden av nöjda beställare i Stockholm. Exempelvis är NKI-värdet inom daglig verksamhet så högt som 86 procent.

- Vi är förstås glada över att se att de ansträngningar som gjorts gett resultat, men vi är långt ifrån nöjda. Vi ska bli ännu bättre, säger Christine Rosencrantz, Kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

Resultatet av undersökningarna bearbetas just nu av verksamheterna runt om i Sverige med ambitionen att höja såväl lägstanivån som toppnoteringarna.


För mer information, kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

* NPS (Net promoter score) är en metod som mäter kundlojalitet och kan anta ett värde mellan -100 och 100. Metoden bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en kollega?” Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0- 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Kritiker, de som anger betyget 7-8 kallas Passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Ambassadörer. NPS-värdet räknas fram genom att man räknar andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6. 

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Som ett led i Frösundas kvalitetsarbete genomförs regelbundet externa beställarundersökningar i form av NPS* och NKI (Nöjd Kund Index). Dessa undersökningar omfattar samtliga beställare inom både egen regi och entreprenad.

Läs vidare »
N6ggbgvpch4oxhqewtk7

Kommunal och Frösunda överens om satsning på undersköterskor

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 11:00 CEST

Fackförbundet Kommunal och Frösunda Omsorg har träffat en förlikning på en segdragen tvist och kommit överens om ett avtal om en ökad satsning på undersköterskor inom branschen Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet Bransch E. Höjd lönenivå är en konkret åtgärd som det nya avtalet omfattar.

Media no image

Förnyat avtal för Frösunda i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Frösunda Omsorg har drivit de dagliga verksamheterna vid Danvikstull och Hammarby sedan 1 april 2015 på entreprenad åt Stockholms stad, Södermalms stadsdelsnämnd. Danvikstull har 28 platser och Hammarbys dagliga verksamhet har 48 platser, där Frösunda bedriver en rad uppmärksammade och uppskattade aktiviteter inom LSS.

Stockholms stad har nu förlängt avtalet med Frösunda Omsorg till 31 mars 2021.

- Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att Frösunda Omsorg AB uppfyller sina åtaganden om mervärden, krav som ställs gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer samt upprättade avtal, kommenterar Emma Holmgren, avdelningschef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

- Resultatet från Stockholms stads brukarundersökning 2017 visar också att brukarna är nöjda med sin verksamhet. Både Danvikstulls dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet har höjt nöjdhetsindexet från 2016 vilket visar på ett bra arbete med att göra brukarna delaktiga i verksamhetens innehåll och utveckling, säger Emma Holmgren vidare.

Frösunda Omsorg bedriver 157 omsorgsverksamheter i 46 kommuner varav 15 dagliga verksamheter inom LSS i Sverige och därutöver inom äldreomsorg, Individ&Familj och Personlig assistans.

- Vi är givetvis oerhört glada över att få fortsätta med den dagliga verksamheten i Hammarby och Danvikstull, som har utvecklats på ett fantastiskt sätt under den tid vi har haft förtroendet, säger Eija Nordahl, Regionchef i Stockholm för Frösunda Omsorg, Funktionsnedsättning.


För mer information kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg, 
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Läs vidare »
Yuynkngschrssvu1r2k5

Ökade behov av kunskap om kognition i omsorg och samhälle

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 06:00 CET

Kunskap om individen och kunskap om kognition, det vill säga hur hjärnan bearbetar information, är viktiga redskap i Frösunda Omsorgs vård- och omsorgsfilosofi av äldre och personer med särskilda behov. Nu ökar behovet bland andra grupper i samhället att tidigt upptäcka och behandla nedsatt kognition, enligt Svensk Förening för Kognitiv Medicin.

Tyg5jbmy3qovlx7g9og5

Papperslös omsorg ökar livskvalitet och minskar stress

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 05:30 CET

Idag åker pappret ut från Frösunda Omsorgs äldreboende Gutasund. Med stora pekskärmar och alla uppgifter om kunderna inlagda i ett nytt administrativt system, ökar kvaliteten och tryggheten i omsorgen och stressen i medarbetarnas vardag minskar. Här får kunder, medarbetare och närstående tillgång till hur individen mår och vilken vård och omsorg som ska utföras, i realtid.

Dqqf5vmiikhecvyfb6tt

Nytt verktyg ger en bättre vardag på gruppboende i Falkenberg

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:00 CET

Under våren introduceras verktyget Funca på Frösunda Omsorgs gruppboenden i Falkenberg. Funca är ett webbaserat arbetsredskap som har till uppgift att förbättra både delaktighet och självbestämmande för vuxna personer på grupp- och serviceboende.

Media no image

Ny teknik och samverkan för ökad delaktighet

Nyheter   •   Jan 17, 2018 09:46 CET

Nu har det nya samverkansprojektet mellan Falkenberg och Gävles grupp- och servicebostäder startat. Projektet syftar till att implementera innovativa hjälpmedel för att ge kunden stöd i självbestämmande och delaktighet.


I Frösunda Omsorgs gruppbostäder i Gävle finns i dag ett Centrum för kognition och teknik. Satsningen som är ett led i Frösundas koncept- och innovationsarbete, innebär utveckling kring hur kunden kan få stöd i självbestämmande och delaktighet. Detta genom kognitiva och nya innovativa tekniska hjälpmedel.

– Centrum för kognition och teknik innefattar bland annat arbetet med Funca. Det är ett webbaserat arbetsverktyg som är framtaget på uppdrag av Socialdepartementet, säger Jennie Skillt, konceptledare på Frösunda Omsorg.

Syftet med Funca är att förebygga och minska utmanande beteende. Verktyget syftar även till att förbättra delaktighet och självbestämmande för vuxna personer med insatser enligt LSS, personkrets 1 och 2. I ett samverkansprojekt med Gävle har nu satsningen med Funca och andra kognitiva och tekniska hjälpmedel, påbörjats även på ett antal service- och gruppbostäder i Falkenberg.

Nyligen träffades konceptledare från verksamheterna i Falkenberg och kognitionsombuden från Gävle för att starta upp projektet tillsammas med affärsområdeschefen för Funktionsnedsättning Kerstin Jakobsson Hallén, Frösundas sakkunnige inom kognition, Beata Terzis och Jennie Skillt, Frösundas konceptledare. Under två dagar fick medarbetarna delta i workshop och lyssna till Beatas föreläsning om kognition och tekniska hjälpmedel. Medarbetarna från Gävle berättade även om sina erfarenheter av att arbeta med Funca och Jennie introducerade det tekniska hjälpmedlet ”Dagboken”.

– Både verksamheterna i Gävle och Falkenberg kommer ingå i PictureMyLifes pilotprojekt för hjälpmedlet ”Dagboken”. Det är ett digitalt bildbaserat kommunikationshjälpmedel där kunden kan ladda upp bilder, filmer och skriva texter från dagens händelse. Dokumentationen ger stöd för minnet, skapar struktur under dagen och stärker det sociala nätverket.

Samarbetet har tagits emot mycket positivt av medarbetarna.

– De tycker att dagarna har varit innehållsrika och givande. En medarbetare uttryckte att ”detta borde alla medarbetare få ta del av”. Dessutom tyckte de att det var bra att få höra andra berätta om sina erfarenheter och få bekräftat att man inte är ensam om olika utmaningar i det vardagliga arbetet med att arbeta utifrån kundens fokus.

Nästa steg är i januari då medarbetare på tre enheter i Falkenberg utbildas till Funca administratörer. I april åker sedan alla konceptledare i Falkenberg på studiebesök till Gävle för att bland annat se hur de praktiskt arbetar med Funca. De kommer även att ha en workshop i Alternativ kommunikation, AKK. Därefter åker konceptledarna i Gävle till Falkenberg för att utbyta erfarenheter.

Nu har det nya samverkansprojektet mellan Falkenberg och Gävles grupp- och servicebostäder startat. Projektet syftar till att implementera innovativa hjälpmedel för att ge kunden stöd i självbestämmande och delaktighet.

Läs vidare »
Media no image

Pilotprojekt för funktionsnedsatta visar positiva resultat

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 07:09 CET

Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet att börja arbeta med det webbaserade arbetsverktyget Funca. En verksamhet i Gävle var först ut och ett halvår senare visar pilotprojektet tydliga framsteg för kunderna på boendet

– Vi är stolta över att vara en av de första i Sverige att komma igång med Funca. Syftet med verktyget är att öka kundernas livskvalitet genom att förbättra självbestämmande och delaktighet, säger Beata Terzis som är sakkunnig i kognition på Frösunda Omsorg.

Det webbaserade arbetsverktyget Funca, som är utvecklat på uppdrag av Socialdepartementet, är en del av arbetet som pågår i Gävle. Efter att pilotprojektet har varit igång ett knappt halvår har det resultatet i stora positiva förändringar för de kunder som har fått ta del av arbetssättet.

Mikaela Strid är biträdande verksamhetschef på Frösunda Åbyforsgården som är en gruppbostad utanför Gävle, ett hem för vuxna med grav eller måttlig utvecklingsstörning.

– Vi har kunnat se tydligt mätbara resultat. I och med att vi har fått en tydligare struktur kring hur vi arbetar med våra kunder, kan vi också arbeta mer systematiskt och därmed skapa en bättre kommunikation mellan oss och kunden, säger Mikaela Strid.

Funca är skapat för verksamheter inom LSS-verksamheter där det bor och vistas vuxna med kognitiv funktionsnedsättning. Det bidrar till en systematik kring varje enskild individ genom att till exempel uppmärksamma behov och notera beteende och på ett strukturerat sätt därefter införa åtgärder. Målet är att öka kundernas livskvalitet genom att öka delaktigheten och kundens rätt att bestämma själv.

Arbetet med Funca lyfts också fram som ett bra exempel i den lägesrapportering som Omvårdnadsnämnden i Gävle begärde in i början av sommaren.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet att börja arbeta med det webbaserade arbetsverktyget Funca. En verksamhet i Gävle var först ut och ett halvår senare visar pilotprojektet tydliga framsteg för kunderna på boendet

Läs vidare »

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • anders.annerfalk@frosunda.se
  • 010-130 38 91

Om Frösunda Omsorg AB

Omsorg där kunden bestämmer

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Adress

  • Frösunda Omsorg AB
  • Råsundavägen 18
  • 169 67 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar