Ny generation äldreboende byggs i Gävle

Pressmeddelanden   •   Aug 29, 2018 14:00 CEST

Idag togs första spadtaget för en ny generation av vård- och omsorgsboende för äldre, som nu ska byggas i området vid Gavlerinken i Gävle. Det är Frösunda Omsorg som i samarbete med fastighetsägaren NOFAB (Nordiska Omsorgsfastigheter) uppför framtidens äldreboende, som har fokus på kognitionskunskap, hög livskvalitet och att kunden bestämmer.

Frösunda bygger framtidens äldreboende i Gävle

Pressmeddelanden   •   Jul 24, 2018 12:54 CEST

Ett helt nytt vård- och omsorgsboende för äldre ska nu byggas i området kring Gavlerinken i Gävle. Det är Frösunda Omsorg som i samarbete med fastighetsägaren NOFAB (Nordiska Omsorgsfastigheter) uppför framtidens äldreboende, med fokus på hög livskvalitet och att kunden bestämmer.

Torbjörn Carlbom ny kommunikationschef för Frösunda Omsorg AB

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

Frösunda Omsorg har som ny kommunikationschef rekryterat Torbjörn Carlbom, som har mångårig erfarenhet från media och kommunikation. Han har tidigare bland annat arbetat som redaktionschef och nyhetschef på tidningen Dagens Samhälle.

Filmgala i Falkenberg idag - Party, problem och en rymdhjälte

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 07:47 CEST

Martin Fallhagen, 28, har huvudrollen som filmskapare och aktör när Frösunda Omsorg ordnar filmgala i Falkenberg ikväll. Han bor på Frösundas gruppboende Lövstalöt utanför Uppsala. För inbjudna politiker, kunder och närstående i Falkenberg visas ikväll Martins tredje film, ”Party, problem och en rymdhjälte” som skildrar utmaningarna för personer med funktionsvariation inifrån ett gruppboende.

Premiär för Martins tredje film om att bo i gruppboende - ”Party, problem och en rymdhjälte”

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 16:33 CEST

Martin Fallhagen, 28, har Downs syndrom och bor på Frösundas gruppboende Lövstalöt, utanför Uppsala. Ingen filmskapare har som han lyckats skildra situationen för personer i gruppboenden inifrån. Onsdag den 11 april är det premiär för Martins tredje film, ”Party, problem och en rymdhjälte”, en film som handlar om dilemman som kan uppstå mellan kunder och medarbetare på ett omsorgsboende.

Mycket goda resultat från beställare avseende Frösundas LSS-verksamheter

Pressmeddelanden   •   Apr 05, 2018 14:00 CEST

Som ett led i Frösundas kvalitetsarbete genomförs regelbundet externa beställarundersökningar i form av NPS* och NKI (Nöjd Kund Index). Dessa undersökningar omfattar samtliga beställare inom både egen regi och entreprenad.

Under slutet av 2016 och i början av 2017 hade Frösunda ett antal utmaningar i LSS-verksamheten, boende och daglig verksamhet. Därför var det med stor spänning vi mottog resultatet från den senaste beställarundersökningen som genomfördes av SIFO i december 2017.

Till vår stora glädje visar undersökningen att vi nu har ett NPS resultat som ligger över snittet för tjänsteföretag, med ett värde på 8. Det är en förbättring med hela 25 procent från mätningen 2016.

Höjdpunkten är Stockholms stad som har ett NPS värde på 29, men även i Norra Stockholm ser vi en avsevärd förbättring där resultatet nu är i paritet med snittet för tjänstesektorn.

Nedan följer ett par av de många fina citat som finns i undersökningen:

”Jag tycker att i den kontakten jag har haft med dem så har de varit professionella och man får en bild av att de verkligen bryr sig om det jobb de gör.”

”Skälet till mina svar är för Frösunda har ett seriöst koncept, allting verkar väldigt genomtänkt.”

Även den NKI-undersökning som genomfördes av SIFO i slutet av 2017 stärker bilden av nöjda beställare i Stockholm. Exempelvis är NKI-värdet inom daglig verksamhet så högt som 86 procent.

- Vi är förstås glada över att se att de ansträngningar som gjorts gett resultat, men vi är långt ifrån nöjda. Vi ska bli ännu bättre, säger Christine Rosencrantz, Kvalitetsdirektör på Frösunda Omsorg.

Resultatet av undersökningarna bearbetas just nu av verksamheterna runt om i Sverige med ambitionen att höja såväl lägstanivån som toppnoteringarna.


För mer information, kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

* NPS (Net promoter score) är en metod som mäter kundlojalitet och kan anta ett värde mellan -100 och 100. Metoden bygger på frågan: ”Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera det här företaget till en kollega?” Frågan besvaras på en elvagradig skala från 0- 10. De som ger betyget 0-6 betecknas Kritiker, de som anger betyget 7-8 kallas Passiva och de som ger betyget 9 eller 10 är så kallade Ambassadörer. NPS-värdet räknas fram genom att man räknar andelen svar som angivits på betygen 9-10 och drar sedan bort andelen som givit något av betygen 0-6. 

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Som ett led i Frösundas kvalitetsarbete genomförs regelbundet externa beställarundersökningar i form av NPS* och NKI (Nöjd Kund Index). Dessa undersökningar omfattar samtliga beställare inom både egen regi och entreprenad.

Läs vidare »

Kommunal och Frösunda överens om satsning på undersköterskor

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2018 11:00 CEST

Fackförbundet Kommunal och Frösunda Omsorg har träffat en förlikning på en segdragen tvist och kommit överens om ett avtal om en ökad satsning på undersköterskor inom branschen Vård och behandlingsverksamhet samt omsorgsverksamhet Bransch E. Höjd lönenivå är en konkret åtgärd som det nya avtalet omfattar.

Förnyat avtal för Frösunda i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Frösunda Omsorg har drivit de dagliga verksamheterna vid Danvikstull och Hammarby sedan 1 april 2015 på entreprenad åt Stockholms stad, Södermalms stadsdelsnämnd. Danvikstull har 28 platser och Hammarbys dagliga verksamhet har 48 platser, där Frösunda bedriver en rad uppmärksammade och uppskattade aktiviteter inom LSS.

Stockholms stad har nu förlängt avtalet med Frösunda Omsorg till 31 mars 2021.

- Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att Frösunda Omsorg AB uppfyller sina åtaganden om mervärden, krav som ställs gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer samt upprättade avtal, kommenterar Emma Holmgren, avdelningschef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

- Resultatet från Stockholms stads brukarundersökning 2017 visar också att brukarna är nöjda med sin verksamhet. Både Danvikstulls dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet har höjt nöjdhetsindexet från 2016 vilket visar på ett bra arbete med att göra brukarna delaktiga i verksamhetens innehåll och utveckling, säger Emma Holmgren vidare.

Frösunda Omsorg bedriver 157 omsorgsverksamheter i 46 kommuner varav 15 dagliga verksamheter inom LSS i Sverige och därutöver inom äldreomsorg, Individ&Familj och Personlig assistans.

- Vi är givetvis oerhört glada över att få fortsätta med den dagliga verksamheten i Hammarby och Danvikstull, som har utvecklats på ett fantastiskt sätt under den tid vi har haft förtroendet, säger Eija Nordahl, Regionchef i Stockholm för Frösunda Omsorg, Funktionsnedsättning.


För mer information kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg, 
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Läs vidare »

Ökade behov av kunskap om kognition i omsorg och samhälle

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 06:00 CET

Kunskap om individen och kunskap om kognition, det vill säga hur hjärnan bearbetar information, är viktiga redskap i Frösunda Omsorgs vård- och omsorgsfilosofi av äldre och personer med särskilda behov. Nu ökar behovet bland andra grupper i samhället att tidigt upptäcka och behandla nedsatt kognition, enligt Svensk Förening för Kognitiv Medicin.

Papperslös omsorg ökar livskvalitet och minskar stress

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 05:30 CET

Idag åker pappret ut från Frösunda Omsorgs äldreboende Gutasund. Med stora pekskärmar och alla uppgifter om kunderna inlagda i ett nytt administrativt system, ökar kvaliteten och tryggheten i omsorgen och stressen i medarbetarnas vardag minskar. Här får kunder, medarbetare och närstående tillgång till hur individen mår och vilken vård och omsorg som ska utföras, i realtid.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • toxgrbnwjodwrnmg.cgoaroplbnlomuy@fwsrokhsuztndjaa.icsepg
  • 010-130 37 72

Om Frösunda Omsorg AB

Omsorg där kunden bestämmer

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Adress

  • Frösunda Omsorg AB
  • Råsundavägen 18
  • 169 67 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar