Media no image

Förnyat avtal för Frösunda i Stockholms stad

Pressmeddelanden   •   Mar 14, 2018 07:00 CET

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Frösunda Omsorg har drivit de dagliga verksamheterna vid Danvikstull och Hammarby sedan 1 april 2015 på entreprenad åt Stockholms stad, Södermalms stadsdelsnämnd. Danvikstull har 28 platser och Hammarbys dagliga verksamhet har 48 platser, där Frösunda bedriver en rad uppmärksammade och uppskattade aktiviteter inom LSS.

Stockholms stad har nu förlängt avtalet med Frösunda Omsorg till 31 mars 2021.

- Södermalms stadsdelsförvaltning bedömer att Frösunda Omsorg AB uppfyller sina åtaganden om mervärden, krav som ställs gällande lagstiftning, förordning, föreskrifter, stadens riktlinjer samt upprättade avtal, kommenterar Emma Holmgren, avdelningschef för sociala avdelningen på Södermalms stadsdelsförvaltning.

- Resultatet från Stockholms stads brukarundersökning 2017 visar också att brukarna är nöjda med sin verksamhet. Både Danvikstulls dagliga verksamhet och Hammarby dagliga verksamhet har höjt nöjdhetsindexet från 2016 vilket visar på ett bra arbete med att göra brukarna delaktiga i verksamhetens innehåll och utveckling, säger Emma Holmgren vidare.

Frösunda Omsorg bedriver 157 omsorgsverksamheter i 46 kommuner varav 15 dagliga verksamheter inom LSS i Sverige och därutöver inom äldreomsorg, Individ&Familj och Personlig assistans.

- Vi är givetvis oerhört glada över att få fortsätta med den dagliga verksamheten i Hammarby och Danvikstull, som har utvecklats på ett fantastiskt sätt under den tid vi har haft förtroendet, säger Eija Nordahl, Regionchef i Stockholm för Frösunda Omsorg, Funktionsnedsättning.


För mer information kontakta:

Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg, 
telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Stockholms stad har förlängt avtalet med Frösunda Omsorg att driva de dagliga verksamheterna inom LSS i Hammarby och Danvikstull till 31 mars 2021. Båda verksamheterna uppfyller sina åtaganden och mervärden och brukarundersökningen visar på nöjda kunder.

Läs vidare »
Yuynkngschrssvu1r2k5

Ökade behov av kunskap om kognition i omsorg och samhälle

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 06:00 CET

Kunskap om individen och kunskap om kognition, det vill säga hur hjärnan bearbetar information, är viktiga redskap i Frösunda Omsorgs vård- och omsorgsfilosofi av äldre och personer med särskilda behov. Nu ökar behovet bland andra grupper i samhället att tidigt upptäcka och behandla nedsatt kognition, enligt Svensk Förening för Kognitiv Medicin.

Tyg5jbmy3qovlx7g9og5

Papperslös omsorg ökar livskvalitet och minskar stress

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2018 05:30 CET

Idag åker pappret ut från Frösunda Omsorgs äldreboende Gutasund. Med stora pekskärmar och alla uppgifter om kunderna inlagda i ett nytt administrativt system, ökar kvaliteten och tryggheten i omsorgen och stressen i medarbetarnas vardag minskar. Här får kunder, medarbetare och närstående tillgång till hur individen mår och vilken vård och omsorg som ska utföras, i realtid.

Dqqf5vmiikhecvyfb6tt

Nytt verktyg ger en bättre vardag på gruppboende i Falkenberg

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:00 CET

Under våren introduceras verktyget Funca på Frösunda Omsorgs gruppboenden i Falkenberg. Funca är ett webbaserat arbetsredskap som har till uppgift att förbättra både delaktighet och självbestämmande för vuxna personer på grupp- och serviceboende.

Pv6mdw8s4oge5qkfpeo9

Ny teknik och samverkan för ökad delaktighet

Nyheter   •   Jan 17, 2018 09:46 CET

Nu har det nya samverkansprojektet mellan Falkenberg och Gävles grupp- och servicebostäder startat. Projektet syftar till att implementera innovativa hjälpmedel för att ge kunden stöd i självbestämmande och delaktighet.

Xsx3xi3yd3wk6psfakls

Pilotprojekt för funktionsnedsatta visar positiva resultat

Pressmeddelanden   •   Dec 28, 2017 07:09 CET

Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet att börja arbeta med det webbaserade arbetsverktyget Funca. En verksamhet i Gävle var först ut och ett halvår senare visar pilotprojektet tydliga framsteg för kunderna på boendet

Media no image

Frösunda får förlängt förtroende av Lomma kommun

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 11:12 CET

Lomma kommun har idag meddelat att man förlänger Frösundas avtal avseende drift av 4 enheter inom äldreomsorg. Förlängningen gäller för enheterna Orion, Vega, Strandängsgatan och Jonasgården.

– För oss är det här ett tydligt kvitto på att vårt utvecklingsarbete på enheterna har gett resultat, säger Katarina Hamnström, Operativ Chef på Frösunda Omsorg.

Kommunen konstaterar i sin information att Frösundas arbete med verksamheterna gått åt rätt håll och gett synliga resultat.

– Vi kommer målmedvetet fortsätta att arbeta med att förbättra verksamheterna under avtalsperioden, fortsätter Katarina Hamnström. Som ett led i detta kommer vi att genomföra en förbättring av utemiljön på tre av enheterna under 2018.

För mer information kontakta: Anders Annerfalk, presskontakt Frösunda Omsorg, telefon 010-130 38 91, e-post anders.annerfalk@frosunda.se

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Lomma kommun har idag meddelat att man förlänger Frösundas avtal avseende drift av 4 enheter inom äldreomsorg. Förlängningen gäller för enheterna Orion, Vega, Strandängsgatan och Jonasgården.

Läs vidare »
Ew4p4uzmfqzsajk5qoz8

Duschrobot gör vardagen enklare för äldre

Pressmeddelanden   •   Dec 15, 2017 07:00 CET

När vi blir äldre försämras rörelseförmågan och många till synes enkla sysslor blir komplicerade och kräver hjälp. Detta gäller inte minst den personliga hygienen. För att värna om kundernas integritet och välmående är Frösunda Omsorg ett av de första omsorgsföretagen i Sverige som utrustar ett av sina äldreboenden med en duschrobot.

Media no image

Frösunda kvalitetssatsar, Borås drar tillbaka viteskrav

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 11:23 CET

Borås kommun har dragit tillbaka det viteskrav man i somras ställde på Frösunda Omsorg efter att bolaget vidtar en rad snabba och förbättrande insatser.

– Vi är tacksamma över den konstruktiva dialog vi har med Borås kommun. Det stärker oss i vår ambition att utveckla omsorgen för kundernas bästa, säger Kerstin Jakobsson Hallén, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, Frösunda Omsorg.

Frösunda har sedan förra året fått ta över flera omsorgsboenden i Borås. På ett par av dessa har Borås Kommun riktat kritik mot de kvalitets- och ledningssystem som användes, och utdömde samtidigt ett vite på 330 000 kr. Detta har tillbakavisats av Frösunda och bolaget vill nu starta kraftfulla insatser för att öka resurserna, utbilda medarbetare och förstärka kundens fokus på de aktuella LSS-boendena för personer med funktionsnedsättning.

Enligt ett uttalande från Monica Svensson, förvaltningschef på sociala omsorgsförvaltningen i Borås, har Frösunda startat en mängd olika processer och gått in och agerat kraftfullt, vilket lett till att kritiken och kravet nu dragits tillbaka.

Frösundas insatser handlar bland annat om att tillämpa ett kundorienterat ledarskap som bolagets kvalitetsfilosofi bygger på, och som ger kunderna möjlighet att bestämma över sina liv på boendet.

– Vi sätter nu in mer kompetens, extra resurser och kvalitetssäkrar våra system. Vi har ett stort ansvar för att skapa en trygg och god omsorg för våra kunder. Det är viktigt att vi kan skapa mervärden som utvecklar kundens fokus, och att ytterligare stärka vår konstruktiva samverkan med Borås, förklarar Kerstin Jakobsson Hallén.

Ett nytt pilotprojekt med det webbaserade arbetsverktyget Funca föreslås nu också starta på LSS-boendena i Borås. Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet som börjat arbeta i verktyget, som är utvecklat på uppdrag av Socialdepartementet.

– Syftet med verktyget är att öka kundernas livskvalitet genom att förbättra självbestämmande och delaktighet, säger Beata Terzis som är sakkunnig i kognition på Frösunda Omsorg.

Ett pilotprojekt i Gävle, som varit igång ett knappt halvår, har resultatet i stora positiva förändringar för de kunder som har fått ta del av arbetssättet.

– Vårt mål är att detta ska öka kvalitén ytterligare på våra boenden i Borås, säger Kerstin Jakobsson Hallén.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Borås kommun har dragit tillbaka det viteskrav man i somras ställde på Frösunda Omsorg efter att bolaget vidtar en rad snabba och förbättrande insatser. – Vi är tacksamma över den konstruktiva dialog vi har med Borås kommun. Det stärker oss i vår ambition att utveckla omsorgen för kundernas bästa, säger Kerstin Jakobsson Hallén, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, Frösunda Omsorg.

Läs vidare »
Rqdhsdoci9lorrzhbny7

Höga kvalitetskrav gav Frösunda nytt uppdrag i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Nov 09, 2017 09:42 CET

Frösunda har av Stockholms Stad fått förtroendet att driva åtta grupp- och servicebostäder för personer med funktionsnedsättning på Norrmalm i Stockholm. Upphandlingen var en så kallad kvalitetsupphandling och Frösunda fick det högsta betyget av de nio anbudsgivarna som deltog. Uppdraget gäller från och den 1 juni 2018.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Presskontakt
  • anyvuadersrppp.ahnnnerljfagcisznlkasvm@frodfphzysundoka.ofse
  • 010-130 38 91

Om Frösunda Omsorg AB

Omsorg där kunden bestämmer

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Adress

  • Frösunda Omsorg AB
  • Råsundavägen 18
  • 169 67 Solna
  • Sverige
  • Vår hemsida

Länkar