Skip to main content

Är du nöjd, glad och lönsam gamle vän?

Pressmeddelande   •   Jun 27, 2014 11:15 CEST

När kunden visar vägen till framtidens omsorg: Med ett högaktuellt seminarium medverkar Frösunda under politikerveckan i Visby måndagen 30 juni för att lyfta frågorna kring framtidens omsorg. Seminariet belyser omsorgens utmaningar och hur dessa kan lösas. Framförallt ligger fokus på möjligheter att utveckla en omsorg som avgörs av kunden och är individuellt utformad.

Seminariedagen anordnas i samarbete med Dagens industri på Donners plats och avslutas med ett mingel.

- Frösunda är en stor samhällsaktör med drygt 8 000 medarbetare och 2 200 kunder över hela Sverige som ger omsorg, vård, stöd och service samt driver skolor och växer inom äldreomsorgen. Almedalen är en naturlig plats för att delta i den viktiga debatten om framtidens omsorg och berätta om vår syn på kvalitet, om vår syn på omsorgens framtid, om utmaningar och möjligheter. Och inte minst om vår övertygelse om att god vård och omsorg utgår från kunden, säger David Fredriksson, Marknad och affärsutvecklingschef Frösunda.

Mer om seminariet: Är du nöjd, glad och lönsam gamle vän? Omsorgsföretagens utmaningar på den nya marknaden

Efterfrågan på omsorgsföretagens tjänster kommer att öka kraftigt under de närmsta åren. Beräkningar som EU gjort visar att kostnaderna för omsorg i Sverige kan öka med 80-90% jämfört med idag. Samtidigt står de inför flera utmaningar där kvalitet, lönsamhet och ledarskap spelar huvudrollen. Under denna eftermiddag debatterar vi möjligheterna för omsorgsföretagen att möta dessa utmaningar och utveckla omsorgen med fokus på brukarnas behov.

13.10 – 14.00 Över en natt blev kommunens verksamhet olaglig när den privata aktören tog över – nu behöver Sverige tillsyn och tillståndsplikt för alla aktörer inom omsorgen

  • I ett samtal med Christine Rosencrantz, kvalitetschef Frösunda, diskuteras de krav som ställs på privata aktörer och vilken effekt de har på möjligheterna att leverera omsorg med hög kvalitet, utveckla innovation och skapa lönsamhet.
  • Debatt – lyssna på diskussion om förutsättningarna utifrån konkurrensneutralitet, tillsyn och innovation

Panelmedlemmar:
Sabina Wikgren Orstam, avdelningschef, IVO
Christine Rosencrantz, Kvalitetschef Frösunda

14.15 – 15.00: 45 miljarder kronor satsas på omsorg men utan att vi mäter kvalitet och effekt – hur vet vi att skattepengarna används rätt?

  • Anette Gröjer, chef för utvärderingsavdelningen på universitetskanslerämbetet, berättar om deras kvalitetsarbete och hur de mäter sin verksamhet.
  • Debatt - Anställda, brukaren, anhöriga? Vem är omsorgen till för och vems perspektiv bör kvalitetsarbetet utgå ifrån? Vem ska följa upp?

Panelmedlemmar
Anders Morin Ansvarig för välfärdspolitik, Svenskt Näringsliv
Håkan Tenelius, näringspolitisk chef, Vårdföretagarna
Christine Rosencrantz, kvalitetschef Frösunda
Ann Johansson, vice ordförande, Vårdförbundet

15.00 – 15.45 15.00 – 15.45 CFO och narkoman
Alkohol- och drogberoende är en fortskridande och progressiv sjukdom som finns inom alla
samhällskikt idag.
 
En av de största utmaningarna med ett alkohol- och drogberoende är att nykterheten och drogfriheten måsta hålla över tid och att behandlingsinsatsen är  tids-begränsad. Hur minskar man risken för återfall?

  • "Glappet - coaching för ett hållbart liv" är en ny tjänst som Frösunda lanserar. Insatsen har stora möjligheter till besparingar utifrån ett socioekonomiskt perspektiv, och inte minst för
    individen själv att öka möjligheten till ett hållbart liv i alkohol- och drogfrihet. 

Föreläsare: Per Carlstein, vd CK Gruppen 

Plats: Di-tältet på Donners plats.
Är du inte i Almedalen kan du följa vårt seminarium via Di.se: di.se/almedalen/eventlive

15.45 – 16.30 -
Mingel

Har du frågor vänligen kontakta: Joakim Lavesson, Frösunda
joakim.lavesson@frosunda.se, 010- 130 35 25

Frösunda har 8 000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi erbjuder också skola och äldreomsorg. Det gör oss till en av de ledande privata aktörerna i Sverige. Frösunda finns också i Norge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.