Skip to main content

Frösunda kvalitetssatsar, Borås drar tillbaka viteskrav

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2017 11:23 CET

Borås kommun har dragit tillbaka det viteskrav man i somras ställde på Frösunda Omsorg efter att bolaget vidtar en rad snabba och förbättrande insatser.

– Vi är tacksamma över den konstruktiva dialog vi har med Borås kommun. Det stärker oss i vår ambition att utveckla omsorgen för kundernas bästa, säger Kerstin Jakobsson Hallén, Affärsområdeschef Funktionsnedsättning, Frösunda Omsorg.

Frösunda har sedan förra året fått ta över flera omsorgsboenden i Borås. På ett par av dessa har Borås Kommun riktat kritik mot de kvalitets- och ledningssystem som användes, och utdömde samtidigt ett vite på 330 000 kr. Detta har tillbakavisats av Frösunda och bolaget vill nu starta kraftfulla insatser för att öka resurserna, utbilda medarbetare och förstärka kundens fokus på de aktuella LSS-boendena för personer med funktionsnedsättning.

Enligt ett uttalande från Monica Svensson, förvaltningschef på sociala omsorgsförvaltningen i Borås, har Frösunda startat en mängd olika processer och gått in och agerat kraftfullt, vilket lett till att kritiken och kravet nu dragits tillbaka.

Frösundas insatser handlar bland annat om att tillämpa ett kundorienterat ledarskap som bolagets kvalitetsfilosofi bygger på, och som ger kunderna möjlighet att bestämma över sina liv på boendet.

– Vi sätter nu in mer kompetens, extra resurser och kvalitetssäkrar våra system. Vi har ett stort ansvar för att skapa en trygg och god omsorg för våra kunder. Det är viktigt att vi kan skapa mervärden som utvecklar kundens fokus, och att ytterligare stärka vår konstruktiva samverkan med Borås, förklarar Kerstin Jakobsson Hallén.

Ett nytt pilotprojekt med det webbaserade arbetsverktyget Funca föreslås nu också starta på LSS-boendena i Borås. Frösunda Omsorg är en av de första aktörerna i landet som börjat arbeta i verktyget, som är utvecklat på uppdrag av Socialdepartementet.

– Syftet med verktyget är att öka kundernas livskvalitet genom att förbättra självbestämmande och delaktighet, säger Beata Terzis som är sakkunnig i kognition på Frösunda Omsorg.

Ett pilotprojekt i Gävle, som varit igång ett knappt halvår, har resultatet i stora positiva förändringar för de kunder som har fått ta del av arbetssättet.

– Vårt mål är att detta ska öka kvalitén ytterligare på våra boenden i Borås, säger Kerstin Jakobsson Hallén.

Frösundas vision är att vara drivande i utvecklingen mot nya spelregler i omsorgen så att alla våra kunder får en självklar plats i samhället. Frösunda har närmare 3 200 kunder och 9 500 medarbetare inom personlig assistans, äldreomsorg, funktionsnedsättning och individ och familj med verksamhet över hela Sverige. Läs mer om vårt arbete för att förändra branschen och kunna erbjuda en ny omsorg som på allvar ställer sig på kundens sida på www.frosunda.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy