Skip to main content

Studie ger besked – bemanning är inte lika med kvalitet inom äldreomsorgen

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2014 14:33 CEST

Östersundsstudien jämför två identiska äldreboenden - ett som drivs i Kommunal regi och ett som drivs i privat regi. Studien har nu presenterat sin andra delrapport av tre. Rapporten visar att det äldreboende som drivs i privat regi har högre kvalitet men till betydligt lägre kostnad, trots lägre bemanning.

 - Studien visar att bemanning inte är lika med kvalitet. Den visar istället att det är personalens kompetens, bemötande och engagemang samt ett gott ledarskap som är det avgörande för att skapa en hög kvalitet. Det är precis det här som är vår kompetens som privata utförare. Vi sätter stor stolthet i bemanning och det är en del av vår kärnverksamhet. Det handlar om en bemanning som utgår från de behov som finns. Rätt person på rätt plats i rätt tid, för att ge vård och omsorg för bästa möjliga livskvalitet för varje enskild kund, säger Susanne Sidén, VD Frösunda.

Detta är de slutsatser som kommit fram i studien som utförs av forskningsföretaget Nordic Healthcare Group:

  • Med 15 procent lägre intäkter för det privat drivna äldreboendet samt 15 procent lägre bemanning är kundnöjdheten lika hög på båda boendena. En orsak till att kundnöjdheten är lika hög är att det privat drivna äldreboendet är bättre på att arbeta med bemanning och schemaläggning utifrån kundernas vårdbehov vid schemaläggningen. Bemanningsnivåerna stäms regelbundet av och anpassas efter förändrade behov hos det privat drivna äldreboendet.

  • Det privat drivna äldreboendet lever bättre upp till de kvalitetskrav som forskarna använder i sin studie. På åtta av tio områden uppfyller man de kvalitetskrav som ställts upp. Det kommunala
    äldreboendet uppfyller kraven på två av tio områden. Listan med kvalitetskrav som forskarna använder stämmer väl överens med de kvalitetskrav som Östersunds kommun ställer. Det handlar till exempel om samverkan med anhöriga och en genomförandeplan för varje boende som ska säkra upp till att alla får ett individuellt anpassat stöd.

  • Det privat drivna äldreboendet bedrivs med ett nollresultat. Det kommunala äldreboendet drar över sin budget med nästan 4 procent, trots högre ersättning.

  • Medarbetarundersökningen visade ingen skillnad på nöjdheten hos personalen. Här skiljer sig resultatet från det första mättillfället, då det kommunala äldreboendet hade mer nöjd personal.

  • Den totala sjukfrånvaron var högre i det kommunala boendet, precis som vid första mättillfället.

  • Det privat drivna äldreboendet har 25 procent timanställda vikarier. För kommunen är motsvarande siffra 20 procent. En orsak kan vara att kommunen har krav på att erbjuda sina anställda heltidstjänster.

Frösunda har 8 000 medarbetare över hela Sverige som ger vård, omsorg och stöd och service till personer med funktionsnedsättning eller social problematik. Vi erbjuder också skola och äldreomsorg. Det gör oss till en av de ledande privata aktörerna i Sverige. Frösunda finns också i Norge.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy