Skip to main content

Fryshusets Negin och Rokibath lyfter ungas migrationsfrågor globalt

Nyhet   •   Maj 12, 2014 14:32 CEST

På onsdag samlas 140 länder i Sverige under Globala forumet för migration och utveckling, (GFMD) för att diskutera migration och utveckling. För första gången någonsin har ungdomar bjudits in till samtalet. Två av dem kommer från Fryshuset!

Negin Azimi pluggar på entreprenörslinjen på Fryshusets Grundskola och är tillsammans med Rokibath Alassane,är ansvarig för Aktiviteter för unga ensamkommande på Fryshuset, de unga som deltar i GFMD från Fryshuset.

Vad hoppas du på att göra för skillnad? 

- Eftersom att jag är 16 år och så pass ung hoppas jag kunna inspirera andra unga under 18 att våga agera och försöka ta tag i samhällsproblemen man ser i vardagen, även fast man inte är lika kunnig inom politiska frågor som exempelvis FN’s generalsekreterare Ban Ki-moon som kommer att delta på onsdag. Jag vill bara visa andra unga att det fortfarande går förändra oavsett ålder och att man ska se denna möjlighet som något man kan lära sig av. Är dessutom glad att representera Fryshuset.

Vad är de viktigaste synpunkterna om integration ni kommer att ta upp?

- Vi kommer att tala om hur vi gör det enklare för unga att studera och arbeta utomlands, vilka hinder som finns nu och måste bort, hur man förhindrar kompetensförlust och hur man kan uppmuntra den här typen av migration. Vi kommer att lägga fram visioner och förslag på hur man gör det attraktivt.

Vi kommer att ta upp exempel på hur man får in förståelse och kunskap om migranters historia och erfarenheter i skolpedagogiken, varför vi behöver skapar nya mötesplatser och hur vi skapar nya strukturer i samhället, byggda på inkludering och globalisering. Vi vill få fram hur viktigt det är med ett jämnt ansvarstagande, lokalt, nationellt och internationellt.

Vi hoppas på att kunna öppna dörrar för unga att engagera sig, att göra det enklare för unga att föra fram sina åsikter och få dessa hörda. Vi vill se en värld där diskussioner och beslutsfattande inte sker bakom stängda dörrar, utan där alla får vara med och påverka.

Med under dagen är även unga från UNICEF och LSU.

Om GFMD och Sveriges ordförandeskap

För att fördjupa den internationella dialogen och samarbetet mellan stater på migration- och utvecklingsområdet finns det sedan 2007 en mellanstatlig plattform för dialog kallat för det Globala forumet för migration och utveckling (GFMD). Sverige deltar aktivt i GFMD-processen och har under 2013-2014 ordförandeskapet i forumet. Det innebär att Sverige förbereder prioriteringar, arbetsprogram och tematiskt innehåll samt står värd för möten i Genève, Stockholm och andra delar av världen. Ordförandeskapet avslutas med ett stort möte i Stockholm i maj 2014 med cirka 1000 deltagare från cirka 150 länder. Det svenska GFMD-ordförandeskapet sammanfaller dessutom med den högnivådialog om migration och utveckling som hålls i FN 2013 och arbetet med att ta fram nya utvecklingsmål. Läs mer om GFMD >>

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera