Återvinningsstation i Lindesberg får ny plats

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 14:04 CEST

Den tillfälliga återvinningsstationen i korsningen Banvägen/Hermanstorpsvägen i Lindesberg flyttas den 22 augusti till en permanent placering. Tillsammans med Lindesbergs kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen kommer att flyttas till Banvägens norra ände, snett emot LIBO:s kontor.

Återvinningsstation tas bort i Kumla

Pressmeddelanden   •   Aug 16, 2018 08:30 CEST

Återvinningsstationen vid Ekeby Handlar’n i Kumla stängs den 27 augusti på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till övriga återvinningsstationer i kommunen.

Återvinningsstation tas bort i Lillån

Pressmeddelanden   •   Aug 09, 2018 08:00 CEST

Återvinningsstationen i Lillån, Örebro, stängs den 31 augusti på begäran av fastighetsägaren. FTI söker bygglov för en alternativ placering i området. Tills vidare hänvisas alla återvinnare till närliggande insamling, i fastigheten eller på närmaste återvinningsstationer i Hovsta eller Eurostop och Lundby Parkering.

Återvinningsstation i Grums flyttas

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2018 08:30 CEST

Återvinningsstationen på Grönbergsgatan i Grums flyttas den 17 juli. Tillsammans med Konsum Värmland har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hittat en ny plats. Stationen kommer att flyttas till Coop Konsum på Sveggatan.

Återvinningsstation tas bort i Karlstad

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 13:57 CEST

Återvinningsstationen på Dyevägen i Råtorp, Karlstad, stängs den 29 juni på begäran av intilliggande markägare. Marken ska börja användas till parkering och ytan blir då för trång för lastbilarna som nyttjar marken vid tömning av återvinningsstationen. I dagsläget finns ingen ersättningsplats. FTI hänvisar alla återvinnare till närliggande återvinningsstationer.

Miljöministern skickar miljardnotan till hushållen

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 16:17 CEST

Regeringen har idag fattat beslut om ett nytt system för återvinning som orsakar stora kostnader för hushållen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar Sveriges drygt 5 000 återvinningsstationer, är kritiska till att regeringen genomför förändringen utan att ha analyserat konsekvenserna i förväg.

– Regeringen riskerar nu den framgångsrika modellen som har gjort oss till bäst i världen på återvinning. Det är djupt olyckligt och ogenomtänkt av miljöministern, säger Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Regeringen erkänner idag att de inte vet vilka effekter beslutet får, men trots att det saknas underlag så fattar de beslut om ett nytt system. Beräkningar som externa experter har gjort visar att regeringens förslag kostar samhället över 9 miljarder i investeringar, en kostnad som i slutändan drabbar hushållen.

Samtidigt har miljöministern inte kunnat visa att regeringens förslag leder till ökad miljönytta. Naturvårdsverket får i uppdrag att i efterhand – år 2021 – analysera om det nya systemet leder till någon ökad miljönytta eller inte.

– I januari 2016 gav Karolina Skog ett löfte i riksdagen att regeringen inte skulle genomföra en så här omfattande förändring på egen hand, utan att tillfråga riksdagen. Det löftet sviker miljöministern i juni 2018. Alliansen har dessutom gjort ett tillkännagivande där de kräver att detta beslut fattas i riksdagen. Hanteringen skapar osäkerhet vilket är skadligt för investeringar och sysselsättning, säger Kent Carlsson, VD för Förpacknings- och tidningsinsamlingen.

Förpacknings- och tidningsinsamlingen har presenterat ett alternativt förslag som skulle bli betydligt billigare för hushållen med tydliga mål och presenterade effekter. Det bygger på en modell med bostadsnära insamling där ingen ska ha mer än 5 minuter (400 m) till närmaste insamlingsplats i tätorter. Det innebär i sig mer än 2000 nya återvinningsstationer i landet. Det möjliggör också för privata och kommunala aktörer att ta egna initiativ om man önskar ännu närmare tjänsteleverans. Med långsiktiga förutsättningar och tydliga spelregler kan återvinningen öka än mer. Därför vill FTI att Sverige höjer ambitionerna och sätter nya nationella återvinningsmål till år 2025.

­– Istället för att styra med miljömål som grund beslutar regeringen om hur insamling ska ske. Med den inriktningen är det uppenbart att regeringen inte vet vilka miljöeffekter som förordningsförändringen ger eftersom det är total avsaknad av mål, avslutar Kent Carlsson


Kontakt

Håkan Ström, kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
072-453 07 19, press@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se

Regeringen har idag fattat beslut om ett nytt system för återvinning som orsakar stora kostnader för hushållen. Förpacknings- och tidningsinsamlingen, som ansvarar Sveriges drygt 5 000 återvinningsstationer, är kritiska till att regeringen genomför förändringen utan att ha analyserat konsekvenserna i förväg.

Läs vidare »

Ulricehamn får ytterligare en återvinningsstation

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

Efter den lyckade öppningen av Ica Maxi i Ulricehamn fortsätter nu succén då en återvinningsstation ställs ut intill stormarknaden i dagarna. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan butiksägaren och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Mölndal får en ny återvinningsstation

Pressmeddelanden   •   Jun 28, 2018 08:00 CEST

I dagarna ställs en återvinningsstation ut vid Willys i Kållered, Mölndal. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Adapta Fastigheter och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Örebro får tillbaka återvinningsstation

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

Återvinningsstationen vid Tappstället i Örebro ställs ut på nytt den 28 juni – på en annan del av parkeringen än tidigare. Den togs bort för ett år sedan på grund av nedskräpning. Med den nya placeringen hoppas Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, att stationen ska fungera utan problem.

Skellefteå får en till återvinningsstation

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2018 08:00 CEST

Den 3 juli ställs en ny återvinningsstation ut vid Sjungande Dalens idrottsplats i Skellefteå. Återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Skellefteå kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Om FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Om FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Vi är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns.

Vi ansvarar för omkring 5 800 återvinningsstationer runt om i landet där allmänheten kan lämna sina förbrukade förpackningar och tidningar. Insamlingssystemet finansieras bland annat med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Adress

  • FTI – Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
  • Box 1176 (Svetsarvägen 10)
  • 171 23 Solna
  • Sweden
  • Vår hemsida