Taggar

​Återvinningsstationen i Solna tas bort

​Återvinningsstationen i Solna tas bort

Pressmeddelanden   •   2015-12-01 13:01 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas att ta bort återvinningsstationen på Hagalundsgatan 38 i Solna den 3 december med hänsyn till att bygglovet har överklagats och avvisats. Någon ny återvinningsstationen för att ersätta den som nu tas bort är i dagsläget inte aktuellt. FTI hänvisar alla återvinnare av förpackningar och tidningar till Hagalundsgatan 11.

​Återvinningsstation i Handskeryd kommer tillbaka idag

​Återvinningsstation i Handskeryd kommer tillbaka idag

Pressmeddelanden   •   2015-11-27 11:02 CET

Nu blir vardagen lättare för boende i Handskeryd att återvinna förpackningar och tidningar. En ny återvinningsstation ställs ut vid Koltorpsplan den 27 november, som också kommer avlasta stationen vid ICA Kvantum. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Nässjö kommun och att många efterfrågat att få tillbaka sin återvinningsstation.

Media-no-image

Kalmarborna bra på återvinning av förpackningar och tidningar – men notan dyr för sopdumpning vid återvinningsstationer

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 17:11 CET

​Vid återvinningsstationerna lämnar Kalmarborna in fler tidningar och förpackningar av papper och plast än riksgenomsnittet. Samtidigt blir notan dyr för förbjuden nedskräpning och sopdumpning vid stationerna, drygt 500 000 kronor hittills i år till och med oktober. Vid återvinningsstationen på Arrheniusgatan i Oxhagen blev sopdumpning så stort problem att man stängde återvinningsstationen.

Media-no-image

Återvinning av plastförpackningar ökar i Stockholm

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 17:04 CET

Plastförpackningsåtervinning ökar i Stockholm. Långt kvar till regeringens nya mål som börjar gälla år 2020, då minst 50 procent ska återvinnas. I fjol lämnade stockholmarna in 3,4 kilo plast per person, vilket är under riksgenomsnittet på 5,6 kilo. Stockholms stad arbetar med FTI mot mål för att minska mängden plastförpackningar som eldas upp efter att ha slängts i soporna.

Media-no-image

Återvinning av plastförpackningar ökar i Malmö

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 17:00 CET

Plastförpackningsåtervinning ökar i Malmö. Långt kvar till regeringens nya mål som börjar gälla år 2020, då minst 50 procent ska återvinnas. I fjol lämnade malmöborna in 4,8 kilo plast per person, vilket är under riksgenomsnittet på 5,6 kilo. Malmö stad arbetar med FTI mot mål för att minska mängden plastförpackningar som eldas upp efter att ha slängts i soporna.

Media-no-image

​Återvinning av plastförpackningar ökar i Göteborg

Pressmeddelanden   •   2015-11-25 16:55 CET

Plastförpackningsåtervinning ökar i Göteborg. Långt kvar till regeringens nya mål som börjar gälla år 2020, då minst 50 procent ska återvinnas. I fjol lämnade göteborgarna in 5 kilo plast per person, vilket är under riksgenomsnittet på 5,6 kilo. Göteborgs stad arbetar med FTI mot mål för att minska mängden plastförpackningar i soporna.

​Återvinningsstation i Baronbackarna kommer tillbaka

​Återvinningsstation i Baronbackarna kommer tillbaka

Pressmeddelanden   •   2015-11-23 06:33 CET

Nu blir vardagen åter lättare för boende i Baronbackarna för att lämna förpackningar och tidningar till återvinning. En ny återvinningsstation ställs ut vid Hjalmar Bergmans väg-Baronbacken den 27 november. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Örebro kommun.

​Uppsalaborna är bra på återvinning - två nya återvinningsstationer ställs ut för att svara ökat tryck

​Uppsalaborna är bra på återvinning - två nya återvinningsstationer ställs ut för att svara ökat tryck

Pressmeddelanden   •   2015-11-06 10:38 CET

Denna vecka ställs två nya återvinningsstationer ut i gott samarbete med Lidl. En ställs ut i Gottsunda och en vid Liljefors Torg. Många boende i Uppsala är engagerade återvinnare och har efterfrågat när de får en egen station nära sig, vilket visar att det finns ett stort engagemang för återvinning av förpackningar och tidningar.

Efterlängtad återvinningsstation ställs ut vid Netto

Efterlängtad återvinningsstation ställs ut vid Netto

Pressmeddelanden   •   2015-10-29 06:15 CET

Den 6 november ställs en ny återvinningsstation ut vid Netto på Fyllingevägen 2. Den ersätter den station som tidigare stod vid Fylinge Torg och som togs bort i oktober 2014. Många av de boende i Fyllinge har efterfrågat när de får tillbaka sin station, vilket visar att det finns ett stort engagemang för återvinning.

Återvinningsstationen i Trångviken måste flyttas

Återvinningsstationen i Trångviken måste flyttas

Pressmeddelanden   •   2015-10-27 06:43 CET

Återvinningsstationen vid Minitub, Trångviken i Krokoms kommun flyttas den 30 oktober till Trangia, Alsenvägen i Trångsviken. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för landets alla återvinningsstationer har inte kunnat gå markägaren till mötes om att ge ersättning för snöröjning, städning mm eftersom FTI redan har ett avtal med en annan entreprenör.

​Återvinningsstationen vid Tegelbruksvägen tas bort

​Återvinningsstationen vid Tegelbruksvägen tas bort

Pressmeddelanden   •   2015-10-26 10:29 CET

Återvinningsstationen på Tegelbruksvägen 100 i Restad tas bort idag på grund av arbetsmiljöskäl. Tömningsbilarna står i en trafikerad väg under tömning vilket medför säkerhetsrisker för personalen. I samarbete med Vänersborgs kommun söker Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) en ersättningsplats och hänvisar till återvinningsstationer Torpahallen på Tegelbruksvägen 1 och Tenggrenstorpsvägen.

​Återvinningsstation i Hällefors tas tillfälligt bort

​Återvinningsstation i Hällefors tas tillfälligt bort

Pressmeddelanden   •   2015-10-23 13:50 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas att ta bort återvinningsstationen vid Björkhaga servicehus på Brandinvägen i Hällefors den 6 november. Skälet är att ett resecentrum med bussangöring och väntsal ska byggas på platsen. I gott samarbete med kommunen har FTI fått bygglov beviljat för att ställa ut en ny återvinningsstation en bit längre bort på Brandinvägen.

Media-no-image

FTI tvingas leta ny plats för återvinningsstation i Hallsberg

Pressmeddelanden   •   2015-10-21 06:30 CEST

Den 30 oktober kommer återvinningsstationen på Västra Storgatan i höjd med nummer 110 att tas bort. Orsaken är att markägaren planerar att bygga ut sin verksamhet och behöver använda platsen där stationen står. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) planerar att söka bygglov på tomten intill och förutsatt att kommunen ger sitt godkännande kan stationen återinrättas våren 2016.

Återvinningsstationen i Raksta tas tillfälligt bort

Återvinningsstationen i Raksta tas tillfälligt bort

Pressmeddelanden   •   2015-10-19 06:17 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tvingas att ta bort återvinningsstationen i Raksta i Tyresö den 23 oktober eftersom markarbete kommer utföras på platsen där stationen står idag. Återvinningsstationen kommer tillbaka när arbetena är klara; något datum kan i dagsläget inte anges.

Återvinningsstationen i Tibble har tillfälligt tagits bort

Återvinningsstationen i Tibble har tillfälligt tagits bort

Pressmeddelanden   •   2015-10-16 06:29 CEST

Återvinningsstationen i Tibble tas under dagen bort med anledning av markarbeten som ska genomföras på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets alla återvinningsstationer av förpackningar och tidningar har tillsammans med kommunen försökt hitta ersättningsplats under de tre månader som arbetena pågår, men har ännu inte något alternativ att erbjuda.

Sopdumpningen i Oxhagen gick inte att bekämpa

Sopdumpningen i Oxhagen gick inte att bekämpa

Pressmeddelanden   •   2015-10-15 06:01 CEST

Efter att med olika åtgärder försökt komma åt problemet med sopdumpning vid återvinningsstationen på Arrheniusgatan i Kalmar tvingades Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) till slut ge upp kampen. Vid månadsskiftet kastade FTI in handduken, tog bort stationen och hänvisar till de andra återvinningsstationerna i området.

Återvinningsstation i Björkhagen har återuppstått

Återvinningsstation i Björkhagen har återuppstått

Pressmeddelanden   •   2015-10-13 15:27 CEST

För att möjliggöra för byggarbeten togs återvinningsstationen på Malmövägen 55 i Björkhagen bort förra året på Stockholm Stads begäran. Nu är arbetena avslutade och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen har från 12 oktober kunnat ställa tillbaka stationen. – Äntligen har vi nu kunnat ställa tillbaka stationen på sin plats, den har verkligen varit efterlängtad, säger Annika Ahlberg, på FTI.

Efterlängtad återvinningsstation i Uppsala kommer i retur.

Efterlängtad återvinningsstation i Uppsala kommer i retur.

Pressmeddelanden   •   2015-10-12 06:35 CEST

På parkeringsplatsen vid Hjalmar Brantingsgatan i Sala Backe återuppstår nu återvinningsstationen för förpackningar och tidningar. Stationen som togs bort den 5 juni med hänsyn till fjärrvärmearbeten ställs tillbaka den 15 oktober. Arbetena är avslutade och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för alla landets återvinningsstationer kan ställa tillbaka en efterlängtad station.

Media-no-image

​Nio återvinningsstationer i Härryda rustas upp

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:28 CEST

Nu påbörjas den andra efterlängtade etappen för att rusta upp återvinningsstationerna i Härryda. Det innebär byte till nya krantömmande behållare på nio stationer. Samtidigt passar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på att bygga om stationerna och snygga till dem. Detta kommer medföra att det under några dagar kan bli en del oordning på dessa platser.

​Ny återvinningsstation ställs ut vid Coop

​Ny återvinningsstation ställs ut vid Coop

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 06:17 CEST

En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 14 oktober på Stenhuggarvägen 5 vid Coop i Visby. Det är hög belastning på den nuvarande återvinningsstationen i området, vilket visar på stort engagemang för återvinning så nytillskottet är välkommet. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Coop och fastighetsägaren.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.