Taggar

Media-no-image

​Nio återvinningsstationer i Härryda rustas upp

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 09:28 CEST

Nu påbörjas den andra efterlängtade etappen för att rusta upp återvinningsstationerna i Härryda. Det innebär byte till nya krantömmande behållare på nio stationer. Samtidigt passar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på att bygga om stationerna och snygga till dem. Detta kommer medföra att det under några dagar kan bli en del oordning på dessa platser.

​Ny återvinningsstation ställs ut vid Coop

​Ny återvinningsstation ställs ut vid Coop

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 06:17 CEST

En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 14 oktober på Stenhuggarvägen 5 vid Coop i Visby. Det är hög belastning på den nuvarande återvinningsstationen i området, vilket visar på stort engagemang för återvinning så nytillskottet är välkommet. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Coop och fastighetsägaren.

​Alla återvinningsstationer i Huddinge rustas upp i höst

​Alla återvinningsstationer i Huddinge rustas upp i höst

Pressmeddelanden   •   2015-10-08 06:10 CEST

Anledningen är ett systembyte till krantömmande behållare för pappersförpackningar och tidningar. Arbetet beräknas starta i slutet av nästa vecka och pågå under oktober och större delen av november. Samtidigt passar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen på att justera placeringen av alla behållare på stationerna och snygga till platserna.

​Ny återvinningsstation vid Netto

​Ny återvinningsstation vid Netto

Pressmeddelanden   •   2015-10-07 10:14 CEST

En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 15 oktober på Arlövsvägen 34 vid Netto i Burlöv. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och kommunen.

​Återvinningsstationen i Tillberga är tillbaka

​Återvinningsstationen i Tillberga är tillbaka

Pressmeddelanden   •   2015-10-05 06:18 CEST

Nu kommer Tillbergaborna åter få det lättare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning när en ny återvinningsstation ställs ut vid Kvarnbacksvägen 2 den 13 oktober. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stadsbyggnadskontoret i Västerås.

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Örebro

Pressmeddelanden   •   2015-10-02 13:43 CEST

Återvinningsstationen som står vid OK/Q8 vid Hjalmar Bergmans väg- Baronbacken kommer tas bort den 5 oktober på grund av byggnation på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder nu för att ställa ut återvinningsstationen igen, när byggnadsarbetet är slutfört och när bygglovsansökan är godkänd, vilket man uppskattar blir inom en månad.

​Återvinningsstation vid Norr Mälarstrand kommer tillbaka

​Återvinningsstation vid Norr Mälarstrand kommer tillbaka

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 17:15 CEST

Nu kommer Stockholmarna åter få det lättare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning när en ny återvinningsstation ställs ut vid Norr Mälarstrand 20 den 7 oktober. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stockholm Stad.

​Ny återvinningsstation vid Willys

​Ny återvinningsstation vid Willys

Pressmeddelanden   •   2015-10-01 06:46 CEST

En ny återvinningsstation kommer att ställas ut den 9 oktober i anslutning till Willys parkering vid Ortviksvägen 8 i Sundsvall. Etableringen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Stena Recycling och Willys i Ortviken. På FTI hoppas man att placeringen ska underlätta för återvinnare i kommunen och samtidigt ge förutsättningar till ökad återvinning.

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Huddinge

​Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Huddinge

Pressmeddelanden   •   2015-09-25 09:58 CEST

Återvinningsstationen vid Gustav Adolfsvägen-Margretvägen tas bort den 29 september då fastigheten har sålts av kommunen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar alla återvinnare till de närmaste återvinningsstationerna vid Elbevägen och Myrstuguberget. FTI och kommunen arbetar för att inom kort etablera en ny återvinningsstation på en ersättningsplats närmare Glömstavägen.

​Ny efterfrågad återvinningsstationen ställs ut i Annedal

​Ny efterfrågad återvinningsstationen ställs ut i Annedal

Pressmeddelanden   •   2015-09-22 06:18 CEST

En ny återvinningsstation vid vändplanen vid Enighetsvägen 5 kommer att ställas ut den 30 september. De boende i det nyetablerade bostadsområdet Annedal, som ligger invid Mariehäll i Bromma, har hört av sig och efterfrågat en egen återvinningsstation i området. Det här innebär en utökning av insamlingssystemet i Stockholm Stad.

Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Jakobsberg

Återvinningsstation tas bort tillfälligt i Jakobsberg

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 16:20 CEST

Återvinningsstationen som står vid Riddarparkeringen vid Jakobsbergs centrum kommer tas bort den 4 september med hänsyn till asfalteringsarbete på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) förbereder för att ställa ut återvinningsstationen igen när arbetet är slutfört, vilket uppskattas bli den 15 september.

Nu accelererar vi kampen om att få fler gamla plastförpackningar i retur

Nu accelererar vi kampen om att få fler gamla plastförpackningar i retur

Pressmeddelanden   •   2015-09-02 06:20 CEST

De nationella målen för återvinning av förpackningar och tidningar slås fast av regeringen. För 2014 överträffar Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, återigen gällande mål för att göra inlämnade plastförpackningar till nya produkter. Men mycket måste bli mer. Ska de höjda målen till 2020 nås så måste hushållen bli bättre på att låta gammalt bli nytt.

​Återvinningsstation vid Karlsrobadet tas bort

​Återvinningsstation vid Karlsrobadet tas bort

Pressmeddelanden   •   2015-08-28 09:32 CEST

Den 28 juni tas återvinningsstationen vid Karlsrobadet i Eslöv bort på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar nu med att hitta en ersättningsplats i området och hänvisar tillsvidare till andra återvinningsstationer närmast i området.

​Återvinningsstationen i Spångbro kommer tillbaka

​Återvinningsstationen i Spångbro kommer tillbaka

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 10:33 CEST

Nu ställs återvinningsstationen vid COOP Nära i Spångbro ut igen. Den togs bort i maj 2014 på begäran av markägaren, men efter nya överenskommelser ställs den alltså ut igen den 28 augusti. Ett staket inramar nu behållarna och de behållare som ställs ut för glasförpackningar är extra ljuddämpade.

​Ny återvinningsstation ställs ut i Ösby i Djursholm

​Ny återvinningsstation ställs ut i Ösby i Djursholm

Pressmeddelanden   •   2015-08-25 08:52 CEST

Den 31 augusti kommer en ny återvinningsstation ställas ut vid korsningen Bråvallavägen-Ösbyvägen. Denna komplettering av återvinningsstationerna i Ösby blir ett bra tillskott eftersom det har saknats en återvinningsstation i området.

​Återvinningsstation i Bengtsfors tas bort

​Återvinningsstation i Bengtsfors tas bort

Pressmeddelanden   •   2015-08-19 09:00 CEST

Återvinningsstationen vid Storgatan 42 vid Kunghällsplan i centrala Bengtsfors tas bort den 1 september med hänsyn till att bostäder ska byggas på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar med att hitta en ersättningsplats och hänvisar tillsvidare till andra återvinningsstationer som står närmast i området.

​Återvinningsstation i Norsborg flyttas

​Återvinningsstation i Norsborg flyttas

Pressmeddelanden   •   2015-08-11 09:05 CEST

Återvinningsstationen som står vid Tre Källors väg 3 i Norsborg i Botkyrka flyttas den 12 augusti längre ned på samma väg till parkeringen vid nummer 19-21 i riktning mot Sankt Botvids väg. Anledningen är att bostadsrättsföreningen, som äger marken, ska installera djupbehållare för matavfalls- och restavfallsinsamling.

Media-no-image

Återvinning för lata dagar i hängmattan

Pressmeddelanden   •   2015-07-10 13:36 CEST

Den 6 juli till den 3 augusti vara den tid då flest har semesterledigt och det kan väl anses motsvara industrisemester. Svenskarna är bland de bästa i världen på återvinning av förpackningar och tidningar. Bara för att man är ledig, vare sig man är på sjön, i sommarhus eller camping eller om man strosar runt i en stadspark så vill man naturligtvis fortsätta återvinna förpackningar och tidningar.

Media-no-image

​Fler fulltaliga återvinningsstationer i Föllinge

Pressmeddelanden   •   2015-07-02 17:09 CEST

Just nu pågår arbete för att komplettera återvinningsstationer i Föllinge. Under nästa vecka får två återvinningsstationer även behållare för pappers-, plastförpackningar och tidningar. Så nu kommer hushållen kunna lämna alla sina använda förpackningar och lästa tidningar även här.

Media-no-image

​Efterlängtad återvinningsstation invigs vid Åsenleden

Pressmeddelanden   •   2015-06-25 11:17 CEST

I början av juli ställer Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ut ytterligare en återvinnings­station vid Åsenleden i centrala Filipstad. Stationen blir ett bra komple­ment för hushållen till den mycket populära och väl använda stationen vid OKQ8.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.