Skip to main content

Återvinningsresultat för 2012

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 06:30 CET

Återvinningsresultatet för producenter anslutna till Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) för 2012 är nu inlämnad till Naturvårds­verket, en av de skyldigheter som FTI utför och som ingår i lagen om Producentansvaret.

Den totala vikten av använda förpackningar som hushåll och verksamheter lämnat och som återvunnits till nytt material under förra året har sammanställts och dividerats med vikten av den totala mängd som anslutna producenter redovisat för den Svenska mark­na­den. Vi har sedan 2010 valt att inte redovisa återvinnings­graden för tidningar då konsekvensen av att en handfull kommuner inte respekterar producentansvaret, gör en jämförelse med det nationella målet omöjlig för oss att göra.

Naturvårdsverket ansvarar för sammanställning av det nationella resultatet och FTI:s rapporterade statistik i ton för materialåtervinning under 2012 jämfört med 2011 är:


2011

2012

Nationella mål

Redovisat
Materialutnyttjat
Redovisat
Materialutnyttjat

Papper
501 711
373 829 (74,5 %)
506 323
382 716 (75,6 %)
65 %
Plast
183 833
47 753 (26 %)
185 153
49 816 (26,9 %)
30 %
Metall
43 670
29 750 (68,1 %)
41 365
28 524 (69 %)
70 %
Glas
202 000
186 000 (92,1 %)
199 000
175 500 (88,2 %)
70 %
Tidningar
Ingen uppgift
355 000
Ingen uppgift
320 000
75 %
När det gäller förpackningar av papper och av plast har en ökad källsortering lett till ökad återvinning, säger Kent Carlsson, vd vid FTI. För pappersförpackningar ligger vi högt över regeringens mål och vi närmar oss även målet för plastför­packningar. Här finns dock mer att göra. Återvinning av metallförpackningar, ligger i linje med återvinningsmålet, samtidigt som allt färre metallförpackade varor säljs.

Störst förändring av återvinningsgraden ses i redovisningen för glasförpackningar. Beroende på att vi från 2012 redovisar dessa på ett nytt och mer rättvisande sätt, ser det ut som om återvinningen sjunker, fast den glädjande nog egentligen ökar.

Orsaken till de sjunkande värdena för redovisat antal tidningar finns att söka i en fortsatt minskad läsning av papperstidningar. Vi skulle gärna vilja jämföra återvinnings­graden för tidningar mot det nationella målet, men kan inte göra detta då ett antal kommuner har valt egna system för insamling där materialet sedan inte lämnas till oss. Om, och i så fall var och hur dessa tidningar återvinns har vi beklagligtvis ingen kunskap om, avslutar Kent Carlsson.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 0705-86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.