Skip to main content

Återvinningsstation flyttas i Torshälla

Pressmeddelande   •   Jan 26, 2017 09:51 CET

Återvinningsstationen vid parkeringen på Gesällgränd i Eskilstuna ska flyttas under första veckan i februari då kommunen har andra planer för platsen. Tillsammans med Eskilstuna kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats och stationen kommer att flyttas till Torshargs IP.

Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och jag hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra för våra återvinnare i Torshälla med omnejd, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationen vid Gesällgränd är en av de stationer i Eskilstunas kommun som samlar in flest förpackningar. Stationen är stor med många behållare som täcker ett stort upptagningsområde.

Jag hoppas att den nya återvinningsstationen kommer vara lika välbesökt som den förra. Men jag hoppas också att sopdumpningen runt behållarna minskar och att stationen endast används för det den är avsedd för, hushållens förpackningar, säger Jenny Randborg på FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17, Jenny.randborg@ftiab.se

Fakta:

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se