Skip to main content

Återvinningsstation på Bildö flyttas

Pressmeddelande   •   Jan 02, 2017 10:33 CET

Återvinningsstationen på Bildö i Norrtälje ska flyttas efter trettondagshelgen på markägarens begäran. Tillsammans med Norrtälje kommun har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetat för att hitta en ny plats. Stationen kommer att flyttas från Ica Bildö till parkeringen före Bromskärs Brygga.

Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och hoppas att den nya placeringen ska fungera lika bra för våra återvinnare på Bildö, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Den nya placeringen av återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Norrtälje kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta:

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se