Skip to main content

Återvinningsstation på Sannagatan tas bort

Pressmeddelande   •   Sep 25, 2014 13:00 CEST

Den 30 september kommer återvinningsstationen vid Sannagatan 29 i Kristinehamn att tas bort på grund av att bygglov inte finns för platsen.

– Det är olyckligt och vi hänvisar besökare till återvinningsstationerna vid Staketgatan och Djurgårdsvägen, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Vi ska göra vårt bästa för att lösa situationen och anpassar nu tömningar och städning på de stationer vi hänvisar till. Vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna.

Tillsvidare hänvisar FTI till stationerna på Södra Staketgatan 10 och på Djurgårdsvägen. På FTI hemsida www.ftiab.se kan besökare hitta den återvinningsstation som ligger närmast där man befinner sig.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

I ett större perspektiv bidrar återvinning av olika material till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst varje gång!

På FTI:s hemsida kan företag och andra verksamheter söka efter var de

gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Ulla Krohn, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 04
ulla.krohn@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se