Skip to main content

​Återvinningsstation tas bort för gång- och cykelbana

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2016 06:06 CET

Återvinningsstationen vid Värtavägen 35 på Gärdet togs bort 29 januari på grund av att Stockholms Stad ska bygga gång- och cykelbana. I mars 2015 fick Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) bygglov och kunde ställa ut en ny återvinningsstation i slutet av april vid Oxenstiernsgatan-Valhallavägen. Den stationen ersätter delvis den vid Värtavägen, och därför hänvisar FTI alla återvinnare av förpackningar och tidningar till Oxenstiernsgatan och till andra angränsande återvinningsstationer vid Gärdet. Återvinningsstationernas placering hittas via FTI:s hemsida.

– Tillsammans med Stockholms stad gör vi bedömningen att stationen på Oxenstiernsgatan som vi öppnade förra året kan klara efterfrågan, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Tillgänglighet i vardagen är viktigt men så är också behovet av gång- och cykelbanor. Jag hoppas att våra återvinnare fortsätter sortera förpackningar och tidningar.

På FTI:s hemsida hittar man en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man snabbt och enkelt nå aktuell information.

– Fler och fler använder den här funktionen på hemsidan, säger Annika Ahlberg, FTI.
– Vi anpassar tömningar och städning vid angränsande återvinningsstationer och välkomnar naturligtvis att man kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

För grovsopor hänvisar FTI till stadens hemsida för att motverka nedskräpning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Återvinning bidrar vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar. Miljömässigt är det vinst – varje gång! Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 insamlingsplatser runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se