Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Åmål

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2019 08:15 CEST

Återvinningsstationen vid Rösvallen, Åmål stängs 12 april av säkerhetsskäl. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna på Östra Åsenvägen och vid Norra hamnplan.

Intill återvinningsstationen vid Rösvallen finns en parkering som används som avlämningsplats för barn som ska till skolan i området. Då många barn därmed vistas på återvinningsstationen utan vuxentillsyn uppstår stora risker vid tömning av behållarna.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och därför är det väldigt tråkigt när en återvinningsstation måste stängas, men säkerheten måste gå först. Vi samarbetar med kommunen för att hitta en ersättningsplats, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationerna på Östra Åsenvägen och vid Norra hamnplan, och vi välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna,säger Ulla Krohn, FTI.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se