Skip to main content

Återvinningsstation tas bort i Bjuv

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 09:03 CEST

Återvinningsstationen utanför återvinningscentralen på Verkstadsgatan i Bjuv stängs den 16 juni med anledning av omfattande nedskräpning på platsen. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets återvinningsstationer, Bjuvs kommun och Nordvästra Skånes Renhållning (NSR) har prövat flera åtgärder som ingen lett till någon förbättring.

– Vi, kommunen och NSR har under en längre tid försökt komma tillrätta med sopdumpningen på återvinningsstationen, men våra åtgärder har inte gett önskat resultat, säger Jenny Randborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är endast till för hushållens förpackningar och tidningar men vid stationen har det under en längre tid bland annat dumpats grovsopor, byggavfall samt hushållsavfall.

– Omfattande sopdumpning som måste städas bort med lastbil har gjort att vi är tvungna att ta bort stationen. Det är alltid tråkigt när en återvinningsstation stängs med hänsyn till att tillgängligheten då försämras för alla engagerade återvinnare, säger Jenny Randborg, FTI. – Vårt mål är tvärtom att förenkla för boende i området att bidra till återvinning av sina förpackningar och tidningar och därmed öka återvinningen.

Hushållens återvinning bidrar väsentligt till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på återvinningscentralen under dess öppettider, eller vid någon av de andra återvinningsstationerna i Bjuv, säger Jenny Randborg, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Jenny Randborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 17 jenny.randborg@ftiab.se

Fakta: På FTI:s hemsida kan man se kortfilmer och testa sina återvinnarkunskaper och bli en certifierad återvinnare i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. På http://ftiab.se/film kan man se kortfilmer om vad som händer med det du lämnat. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se