Skip to main content

Återvinningsstation tas bort på Fyrspannsgatan i Hässelby

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2016 11:50 CET

Återvinningsstationen på Fyrspannsgatan 162 i Hässelby stängs akut idag, 25 november, med anledning av markarbete då nya bostäder ska byggas. I dagsläget finns ingen ersättningsplats att tillgå och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar tillsvidare alla återvinnare av förpackningar och tidningar till stationen vid Ormängsgatan.

– Helt utan förvarning har vi blivit tvingade att stänga återvinningsstationen på grund av byggnation på platsen. I nuläget vet vi inte ens om detta är en permanent lösning eller endast en tillfällig borttagning, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI har tagit fram denna service för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Vi anpassar tömning och städning till en ökad efterfrågan på stationen vid Ormängsgatan som vi hänvisar till och vi ber besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Annika Ahlberg, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se