Skip to main content

Återvinningsstation tas bort på Norra Stationsgatan

Pressmeddelande   •   Maj 21, 2014 15:10 CEST

Återvinningsstationen vid köpcentrumet vid Norra Stationsgatan måste tas bort den 28 maj.

– Byggarbetsplatsen intill kommer att ändras, vilket gör att återvinningsstationen behöver tas bort, berättar Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Stockholm Stad och FTI arbetar nu för att hitta en ny plats. FTI hänvisar i rådande stund istället till återvinningsstationen som finns på Dalagatan 59.

Vi hoppas naturligtvis att hushållen kommer att fortsätta att källsortera och använda den återvinningsstationen istället, säger Annika.

Återvinningsstationer ger närboende hushåll i området möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt även tidningar och glas.

Grovsopor kan hushåll, företag och andra verksamheter lämna till någon av kommunens återvinningscentraler.

På FTI:s hemsida kan företag och verksamheter söka efter var de gratis kan lämna verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se