Skip to main content

​Återvinningsstation vid Karlsrobadet tas bort

Pressmeddelande   •   Aug 28, 2015 09:32 CEST

Den 28 juni tas återvinningsstationen vid Karlsrobadet i Eslöv bort på markägarens begäran. Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) arbetar nu med att hitta en ersättningsplats i området och hänvisar tillsvidare till andra återvinningsstationer närmast i området.

– Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation tas bort, säger Anneli Viberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att lämna sina sorterade förpackningar och tidningar till återvinning. Vi anpassar nu tömningar och städning på de återvinningsstationer vi hänvisar till och välkomnar återvinnare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hänvisar till återvinningsstationerna vid Norregatan och Lantmannagatan, som ligger närmast.

– På vår hemsida kan man hitta var närmaste återvinningsstation finns och även se när de töms och städas, berättar Anneli Viberg.

På FTI:s hemsida visas uppgift om när återvinningstationer töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. för att underlätta för alla återvinnare. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon kan man komma till just den sida på FTI:s hemsida man använder mest.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll att lämna pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Grovsopor lämnas till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller kommunens återvinningscentral.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning av förpackningar och tidningar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. Miljömässigt ger det vinst – varje gång!

För ytterligare information:

Anneli Viberg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 17, anneli.viberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se