Skip to main content

Återvinningsstationen i Hammarbyhöjden tas bort

Pressmeddelande   •   Jun 25, 2014 16:30 CEST

Hammarbyhöjden i Stockholm förtätas och då måste återvinningsstationen på Finn Malmgrens väg
bort. Det är förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI som äger och driver alla landets återvinningsstationer. Och det är kommunen som anvisar platser som där FTI kan söka bygglov.

– Det är olyckligt att vi måste ta bort återvinningsstationer med så här kort framförhållning. Tidigare
var bygget planerat att dra igång i augusti/september, men är nu tidigarelagt till 1 juli,
säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Boende i Hammarbyhöjden hänvisas nu istället antingen till återvinningsstationen vid
Garagevägen eller till den som finns på Finn Malmgrens plan.

– Vi har tillsammans med kommunen försökt hitta en annan godtagbar ersättningsplats, men flera av de platser kommunen anvisat har av olika skäl inte fungerat, säger Annika Ahlberg.

På FTI hemsida www.ftiab.se kan besökare hitta den återvinningsstation som ligger närmast där man befinner sig. En återvinningsstation ger närboende hushåll möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall, glas och tidningar. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01 annika.ahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se