Skip to main content

Återvinningsstationen i Vallås har stängts på grund av ombyggnation

Pressmeddelande   •   Jan 17, 2017 10:39 CET

I samband med förnyelse av Vallås Torg stängdes återvinningsstationen vid ICA den 30 december. Ombyggnaden och förnyelsen av stadsdelen Vallås i Halmstad beräknas vara klar i början av 2018. För närvarande finns ingen ersättningsplats att tillgå men Förpacknings- och Tidningsinsamlingen tillsammans med Halmstad kommun arbetar för att hitta en nya plats. FTI hänvisar därför alla återvinnare av förpackningar och tidningar till återvinningsstationerna i Snöstorp och Lågagård.

– Återvinningsstationen vid ICA var både uppskattad och välbesökt så det är tråkigt att vi var tvungna att stänga den med hänsyn till att tillgängligheten försämras för våra återvinnare, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning och i gott samarbete med Halmstad kommun söker vi efter en ersättningsplats.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Vi anpassar tömningar och städning på de stationer vi hänvisar till samt välkomnar besökare att kontakta oss om det skulle bli fullt i behållarna, säger Magnus Örnborg.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Telefon 08-566 144 74

Magnus.ornborg@ftiab.se

Fakta - Det ska vara lätt att göra rätt. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se