Skip to main content

Återvinningsstationen vid Evedals badplats tas bort

Pressmeddelande   •   Maj 22, 2014 11:02 CEST

Återvinningsstationen vid Evedals badplats kommer att tas bort den 29 maj på markägarens begäran.

– Vi kommer att sätta upp en ny återvinningsstation längre söderut på Evedalsvägen, mitt emot Östra Lugnets skola, berättar Magnus Sandström, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Arbetet med att färdigställa marken på den nya platsen på Evedalsvägen beräknas vara klart vid månadsskiftet juni-juli. Tillsvidare hänvisar FTI till återvinningsstationerna på Paradvägen i Hovshaga och på Furumovägen i Sandsbro.

– Vi hoppas att det här inte ska bli en alltför stor olägenhet för de boende i området. Den nya återvinningsstationen kommer att bli större, så vi hoppas att den ska upplevas som både bättre och mer tillgänglig, säger Magnus.

– Och förstås hoppas vi att hushållen ska fortsätta att lämna sina förpackningar under byggtiden vid Paradvägen och Furumovägen istället, tills den nya är klar.

FTI ansvarar för återvinningsstationer i hela Sverige där hushåll ges möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. För företags och andra verksamheters källsortering hänvisar FTI till sin hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

I ett större perspektiv bidrar återvinning till tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar och att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 73

magnus.sandstrom@ftiab.se


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se