Skip to main content

Åtta av tio invånare i Sverige återvinner

Pressmeddelande   •   Apr 04, 2018 11:16 CEST

Sveriges hushåll är bra på att återvinna, 8 av 10 personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. Det visar Återvinningsbarometern som genomförts av Sifo på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. De vanligaste förpackningarna att lämna till insamling på FTI:s mer än 5000 obemannade återvinningsstationer, från Karesuando i norr till Smygehamn i söder, är glas följt av tidningar och metall.

Både hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering och insamlingsgraden är hög. För att ständigt hitta förbättringsmöjligheter och mäta kvalitén i återvinningssystemet har FTI tagit fram Återvinningsbarometern för att undersöka människors vanor och attityder till återvinning, i 18 utvalda kommuner.

Undersökningen visar att de största drivkrafterna till varför människor lämnar sina förpackningar och tidningar till återvinningsstationer är tillgänglighet och nöjdhet. Totalt sett är 79 % nöjda eller mycket nöjda med återvinningsstationer i sitt närområde och 78 % är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet i sin helhet.

– Det känns väldigt bra att svenska folket fortsätter att återvinna förpackningar och tidningar varje dag. Det gläder mig särskilt att nöjdheten med insamlingssystemen fortsätter vara hög eller mycket hög. Vi arbetar ständigt för att öka kvalitén i vårt och entreprenörernas arbete samt öka möjligheterna till återvinning för alla hushåll i landet. Vi vill etablera fler återvinningsstationer runtom i landet, eftersom de är för få idag. Fler återvinningsstationer skapar bättre tillgänglighet att lämna sina förpackningar och tidningar för fler människor. Den höga nöjdheten som finns är ett bevis på att återvinningssystemet fungerar, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

När det kommer till förtroende för att det insamlade materialet faktiskt återvinns till nya förpackningar, visar undersökningen att 65 % i Sverige har stort eller mycket stort förtroende till att insamlingssystemet fungerar.

– Förtroende är otroligt viktigt för att öka människors källsorteringsvilja. Vi måste vi bli ännu bättre på att tala om vad som händer med det som samlas in, även om förtroendet redan är stort eller mycket stort i Sverige, säger Kent Carlsson.

Återvinningsbarometern är en årligt återkommande undersökning som genomförs i ett urval av kommuner för att undersöka invånares inställning till källsortering och återvinning. Nya kommuner under 2018 där undersökningen kommer att genomföras är: Alingsås, Askersund, Avesta, Borgholm, Krokom, Laxå, Lekeberg, Ljusdal, Norrköping, Nyköping, Skara, Stenungsund, Sundsvall, Södertälje, Vallentuna, Östhammar.

Mer information

Håkan Ström, kommunikationschef FTI, press@ftiab.se

Om undersökningen

  • 7500 intervjuer har genomförts i 18 kommuner
  • Undersökningen genomfördes av Sifo på uppdrag av FTI
  • De svarande utgör ett riksrepresentativt urval av Sveriges befolkning vad avser kön, ålder och regional spridning. 

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se