Skip to main content

Borttagning av återvinningsstation i Mjölby

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 07:00 CET

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) tar fredagen den 15 november på markägarens begäran bort återvinningsstationen vid Preem, Motalagatan 17. Vi hänvisar hushållen till återvinningsstationen vid Ringgatan 12 (Trojenborgsskolan) och Lilla Vallgatan 7 (Konsum).

I dagsläget saknas ersättningsplats till stationen och det är osäkert när eller om någon ny återvinningsstation kommer att etableras som ersätter den.

Vi hoppas, trots detta, att hushållen fortsätter sin källsortering via övriga återvinningsstationer, säger Magnus Sandström, regionchef vid FTI.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 08-566 144 73
magnus.sandstrom@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.