Skip to main content

Bygglov söks för etablering av återvinningsstation i Lanna

Pressmeddelande   •   Apr 26, 2019 08:00 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, ansöker nu om bygglov för att etablera en återvinningsstation vid Hidinge skola i Lanna. Bygglovsansökan är resultatet av ett gott samarbete mellan Lekebergs kommun och FTI.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Nuvarande återvinningsstation vid Lanna C är trång och kommunen och FTI har länge sökt efter en lämplig ersättningsplats. Nu finns möjligheten vid Hidinge skola. Om bygglov beviljas kommer den gamla återvinningsstationen att avetableras i samband med nyetableringen, säger Ulla Krohn, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Det är roligt att vi äntligen hittat en plats med mycket bättre tillgänglighet. Om bygglovet beviljas kommer invånarna i Lanna ha möjlighet att återvinna lättare, säger Ulla Krohn, FTI.

- Det är mycket glädjande och behövligt att FTI bygger en ny återvinningsstation. Det är en viktig del i en ort i tillväxt och en förutsättning för en hållbar utveckling, kommenterar Wendla Thorstensson, kommunstyrelsens ordförande i Lekeberg.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För mer information:

Ulla Krohn, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 04

ulla.krohn@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se