Skip to main content

FTI först ut att digitalisera återvinningsstationen

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2018 08:00 CET

I ett nytt pilotprojekt som lanserades på torsdagen, testar FTI en interaktiv skärm i anslutning till en av återvinningsstationerna i Nacka. Pilotprojektet vars syfte är att öka engagemanget och förklara vilken skillnad insamlingen gör, ska pågå under 2019.

I anslutning till återvinningsstationen i Nacka vid ICA Maxi har FTI, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen satt upp en ny skärm. På den digitala skärmen visas hur mycket som har lämnats till återvinning, vilka material som återvinns mest. På skärmen är det också möjligt att anmäla fulla kärl eller om stationen är i behov av städning.

– Vi vill öka dialogen med återvinnare och förenkla för dem att komma med synpunkter. Vi vet att rena och snygga återvinningsstationer är viktigt för att konsumenter ska återvinna mer. Med den här skärmen kan vi också ge återkoppling om hur mycket som återvinns och öka förståelsen om den egna insatsen i ett större sammanhang, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

Under 2017 lämnade Nackaborna i genomsnitt in 53,9 kg material till återvinning per person. Det kan jämföras med genomsnittet i Sverige som under 2017 uppgick till 64,1 kg per person. Ambitionen är nu att öka mängden förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning. Enligt en kvalitativ studie genomförd av United Minds på uppdrag av FTI önskar återvinnare att få mer återkoppling om sitt bidrag till återvinningen. Det ska FTIs digitala återvinningsstation hjälpa till med genom att visa lokal statistik och information om mängden förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning.

För ytterligare information:Håkan Ström, pressansvarig FTI
press@ftiab.se
072-453 07 19

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se