Skip to main content

FTI i Almedalen 2013

Pressmeddelande   •   Jun 29, 2013 12:13 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI:s, vd Kent Carlsson kommer att vara på plats i Visby under Almedalsveckan. Syftet är att berätta om de satsningar som FTI kommer att genomföra givet att regering och riksdag ger oss fortsatt förtroende att sköta insamling av förpackningar och tidningar. Kent kommer också vara tillgänglig för träffar för dem som vill diskutera aktuella frågor, både formellt och informellt kring vår återvinning i allmänhet och förslagen i Avfallsutredningen i synnerhet.

Vi på FTI är seriösa i vår vilja att få förlängt förtroende att sköta insamlingen av förpackningar och tidningar i ett nationellt sammanhängande system från konsumentens inköp av varor, till dess varornas förpackningar har återvunnits till nytt material. Vår prioritet är att få till stånd ett tydligare regelverk för oss och andra företag som vill verka på producenternas uppdrag.

FTI arrangerar därför ett seminarium under Almedalsveckan där vi utvecklar planerna i vårt fempunktsprogram för en återvinning av producentmaterial – som är enkel för konsumenten utan att försämra effekterna för miljö och ekonomi – och ger vår uppfattning om de myter som till och från kommer upp i debatten kring återvinning.

Välkomna till vårt lunchseminarium med rubriken:

Fakta och myter i debatten om insamling och återvinning

Tid: tisdagen den 2 juli klockan 11:45-13:30

Plats: Uppsala universitet, Campus Gotland, Cramérgatan 3 (tidigare Högskolan), Sal B15.

Vi bjuder på enkel förtäring från klockan 11:30 direkt i anslutning till lokalen.

Givetvis kommer Kent även därutöver vara tillgänglig för att diskutera dessa och andra frågor under veckan. Önskar du nå honom för frågor eller om du har frågor att diskutera vidare nås Kent även via e-post kent.carlsson@ftiab.se eller på telefon: 0705 – 63 14 56.

Du kan även följa reflektioner från vår närvaro i Almedalen via Twitter.

Läs mer om Almedalsveckan på deras webbplats och tipsa oss gärna om du tycker att vi borde vara med och lyssna, och/eller bidra på någon annan aktivitet. Det gör du bäst genom att mejla vår informationschef Annica Dahlberg.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 0705-86 44 20,, : annica.dahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.