Skip to main content

FTI välkomnar ny entreprenör i Östergötland och i Katrineholm

Pressmeddelande   •   Jul 11, 2013 13:30 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för landets alla cirka 5 800 återvinningsstationer, från Ystad till Haparanda. Det sker på uppdrag av alla företag som säljer en tidning eller en förpackad vara. Svenskarna är duktiga på att källsortera och därför har FTI anlitat entreprenörer som regelbundet tömmer och/eller städar på stationerna, ibland flera gånger om dagen.

Från och med 14 juli välkomnar vi GDL Transport AB och IL Recycling Service AB som entreprenör i Östergötlands län (undantaget Söderköping) och i Katrineholm, med ansvar för att tömma våra behållare för förpackningar av papper, plast och metall. Under intrimningsperioden kan en del tömningar komma att ske senare under dagen än planerat, men FTI vädjar om besökarnas överseende och hjälp med att se till att grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

Vi kommer under övergångsperioden intensifiera städningen på berörda stationer, säger Kent Carlsson, vd på FTI. Städningen sker av andra entreprenörer som även har lång erfarenhet av området. Och vi hoppas även på att besökare som upplever problem snarast kontaktar oss och meddelar det så att vi tillsammans med entreprenören kan lösa problemen.

FTI:s kundtjänst nås på telefonnummer 0200-88 03 11 och är öppet måndag – fredag, klockan 08:00-20:00 samt lördag och söndag, klockan 10:00-16:00. Meddelande kan även lämnas via hemsidan: www.ftiab.se/kontakt.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan. Det är FTI – inte kommunen – som ansvarar för dessa. I dag är nästan 10 000 företag anslutna till FTI för att tillsammans kunna erbjuda ett funktionellt insamlingssystem för återvinning av förpackningar och tidningar. Det är producenter som därmed lever upp till gällande lagstiftning men också som är stolta över det miljöarbete de utför.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Informationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tfn 08-566 144 20, mobil 0705- 86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.