Skip to main content

Huddinge får tillbaka återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2018 08:30 CET

Nu blir det enklare i vardagen för alla återvinnande hushåll att lämna förpackningar och tidningar. Den 7 februari ställs återvinningsstationen på Gilmmervägen i Huddinge ut igen. Stationen togs bort 2014 efter att boende i området haft synpunkter på placeringen, men har nu fått en ny plats på samma gata. Den nya platsen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Huddinge kommun.

– Efter ett gott samarbete med kommunen har vi nu lyckats hitta yta för ännu en återvinningsstation i Huddinge. Vi är glada att återigen kunna erbjuda en station i området, säger Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Huddinge att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Annika Ahlberg, FTI.


På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se