Skip to main content

Inspirationstips i Allhelgonatider.

Pressmeddelande   •   Nov 04, 2016 15:47 CET

Familjen Andersson med hunden Jazza i förgrunden

De flesta av oss tillbringar mycket tid i köket. Det är också där många har sina högar med använda förpackningar och tidningar staplade i väntan på att få tid att ta dem till återvinningen. Om du förvarar tomma förpackningar och tidningar i ditt kök, se till att återvinningen är bra organiserad så att du inte irriterar dig på den. Med en väl organiserad återvinningslösning blir det både enklare och trivsammare att återvinna.

Familjen Andersson källsorterar verkligen allt, men har trots det sällan stora högar av tidningar och tomma förpackningar hemma. Det kan de tacka sin Shetland sheepdog Jazza för – hundpromenaden blir ofta en promenad förbi återvinningsstationen 500 meter bort. Och för Annika är återvinning en viktig del av vardagen.

– Fler skulle källsortera mer om de hade smarta insamlingslösningar i köket, säger Kent Carlsson, vd vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI. – Det tydliggjordes i en forskningsrapport som vi finansierat för att få en effektiv kommunikation för ökad återvinning.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) inleder därför nu en reportageserie där ett antal familjer får hjälp med att organisera bostaden för en bättre återvinning. Först ut har vi hjälpt familjen Andersson göra om hemma. Idag är familjen Anderssons återvinning utspridd i bostaden i avvaktan på hundpromenaden. Vi fick utmaningen att få allt samlat på en liten yta, helst osynligt. Läs hela reportaget på www.latgammaltblinytt.nu och få inspiration till smartare återvinning. Fler reportage kommer.

– Det är viktigt att förstå vilka hinder hushållen ser i att källsortera mer och vad de efterfrågar för att öka källsorteringen, säger Anna Fråne, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet som på uppdrag av bland annat Plastkretsens forskningsstiftelse under 2015 undersökte hur man kan få konsumenter att källsortera fler plastförpackningar.

FAKTA: Rapporten ”Kunskapsunderlag för ökad källsortering av plastförpackningar” ( NR B 2247 DECEMBER 2015) är resultatet av ett ettårigt projekt som involverat både kvantitativ och kvalitativt arbete i form av en kommunikationskartläggning, plockanalyser, en enkätundersökning och kvalitativa intervjuer.

För ytterligare information:

Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 0705-86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk Glasåtervinning. Läs mer på www.ftiab.se