Skip to main content

Järlåsa har fått en efterlängtad återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Jan 31, 2017 13:23 CET

Den 16 januari ställdes en ny återvinningsstation ut vid Räddningsstationen i Järlåsa i Uppsala. Invånarna har därmed fått det enklare att återvinna förpackningar och tidningar med en station nära där man bor. Den nya återvinningsstationen är ett resultat av ett lyckat samarbete mellan Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI), Uppsala kommun och en privat markägare.

– Med den här nya återvinningsstationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i och runtomkring Järlåsa att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar. Det är väldigt roligt att kunna erbjuda en station i området, säger en glad Mia Steinbach, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Den nya återvinningsstationen är resultatet av ett gott samarbete mellan FTI, Uppsala kommun och en privat markägare. Markägaren har upplåtit mark till FTI vilket också borgar för långsiktighet.

– Järlåsa har väntat länge på en återvinningsstation. Boende och medlemmar i Järlåsa samverkan har engagerat sig mycket i frågan. Vi som bor här trivs på landet i Uppsala kommun och tycker det är självklart att vi får samma samhällsservice som övriga kommuninvånare, säger Malin Hellbom, ordförande i Järlåsa Samverkan.

Återvinningsstationer är till för hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Mia Steinbach, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 38, Mia.steinbach@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, http://latgammaltblinytt.se/. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se