Skip to main content

​Mer fastighetsnära insamling i Mellbystrand – därför tas återvinningsstationen bort

Pressmeddelande   •   Apr 25, 2016 06:26 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) och Laholms kommun tar i samarbete bort återvinningsstationen på parkeringen vid Rombergsväg i Mellbystrand den 29 april. Anledningarna är flera. Platsen har förändrats och nu finns där bodar för mindre butiker samt en restaurang. FTI och kommunen har försökt hitta en ersättningsplats men inte lyckats. Kommunen planerar att inom en nära framtid utveckla den fastighetsnära insamlingen i området.

– Laholms kommun har ambitionen att skapa ett mindre centrum för området väster om Strandhotellet och som ett led i detta har ett planprogram tagits fram, berättar Fredrik Nilsson, Enhetschef Strategi i Laholms kommun

I kommunens program tas marken, där återvinningsstationen står, i anspråk för annan verksamhet. Kommunen står även i begrepp att införa sopsortering i fyrfackskärl, vilket kommer minska behovet av återvinningsstationer något. Det bästa hade varit att flytta återvinningsstationen till en annan plats i väntan på att fyrfackskärl införs, men efter inventering av området har ingen lämplig plats hittats. Därför stängs återvinningsstationen inom kort.

Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation måste tas bort men vi hoppas nu att den fastighetsnära insamlingen införs inom en nära framtid med hänsyn till att tillgängligheten försämras något i denna övergångsperiod för våra återvinnare, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi har en fortsatt god dialog med berörda i kommunen och arbetar tillsammans för att alla förpackningar och tidningar ska återvinnas och bli till attraktiv ny råvara.

FTI hänvisar återvinnare främst till återvinningsstationen vid ICA Maxi Mellbystrand och anpassar även tömningar och städning för angränsande stationer och FTI välkomnar att återvinnare kontaktar oss om det skulle bli fullt i behållarna. På FTI:s hemsida hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägares miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden där de är placerade. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 74

magnus.ornborg@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se