Skip to main content

Ny återvinningsstation ställs ut i Kallhäll

Pressmeddelande   •   Aug 09, 2017 08:35 CEST

Den 15 augusti ställs en ny återvinningsstation ut vid Kallhälls pendeltågsstation. Nu blir det enklare i vardagen för alla återvinnande hushåll att lämna förpackningar och tidningar. Den nya platsen är resultatet av ett gott samarbete mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI), Järfälla kommun och Trafikverket.

Annika Ahlberg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, är glad över den nya återvinningsstationen.

– Den tidigare stationen fick vi ta bort 2015 på grund av markarbeten på platsen. Nu är arbetena klara och vi har fått en bra placering för den nya stationen. – Platsen vid pendeltåget underlättar för alla att återvinna sina förpackningar och tidningar när man har vägarna förbi, säger Annika Ahlberg.

Trafikverket har upplåtit mark och gett permanent bygglov till FTI vilket borgar för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning. Därför är det glädjande att kunna erbjuda en ny station i det här området, säger Annika Ahlberg.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Titiyo återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se