Skip to main content

​Ny återvinningsstation ställs ut i Ösby i Djursholm

Pressmeddelande   •   Aug 25, 2015 08:52 CEST

Den 31 augusti kommer en ny återvinningsstation ställas ut vid korsningen Bråvallavägen-Ösbyvägen. Denna komplettering av återvinningsstationerna i Ösby blir ett bra tillskott eftersom det har saknats en återvinningsstation i området.

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är mycket nöjd med den här placeringen.

– Med den här nya återvinningsstationen hoppas jag att vi kan underlätta återvinningen och göra vardagen enklare för boende i Ösby, säger Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). – Vi har i gott samarbete med Danderyds kommun hittat den här platsen och erhållit ett permanent bygglov. Det borgar för långsiktighet så att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar länge nära dem. Det är ju i själva verket konsumenten som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de källsorterar dem i hemmet och sedan lämnar dem på FTI:s återvinningsstationer.

På FTI:s hemsida kan återvinnare lätt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där kan man också se uppgifter om när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet. Genom att lägga in en genväg på skärmen i sin mobiltelefon, kan man snabbt komma till en specifik websida på en hemsida, som man ofta använder.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och privatpersoner så att de kan lämna sina sorterade pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning.

Företag och andra verksamheter kan söka på FTI:s hemsida efter var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar, www.ftiab.se/mottagningspunkt. Genom att lämna materialet till FTI stannar tidnings- och de olika förpackningsmaterialen kvar i kretsloppet.

Grovsopor lämnas till någon av kommunens återvinningscentraler.

I det större perspektivet bidrar återvinningen vid tillverkning av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar. Genom att återvinna sparar vi på jordens ändliga resurser. Miljömässigt är det vinst varje gång! Det är FTI:s uppdrag att samla in och se till att förpackningar och tidningar återvinns. De gör man genom 5 800 insamlingsplatser runt om i landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01

annika.ahlberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se