Skip to main content

Ny återvinningsstation ställs ut på Södermalm

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 11:12 CET

Den 25 januari ställs en ny återvinningsstation ut på Alsnögatan på Södermalm i Stockholm. Nu blir det enklare i vardagen för alla återvinnande hushåll att lämna förpackningar och tidningar. Den nya platsen är resultatet av ett samarbete mellan Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI) och Stockholms stad.

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) är mycket glad över den nya återvinningsstationen på Södermalm.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna på Södermalm att på ett enkelt sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Annika Ahlberg.

Stockholms stad har upplåtit mark och gett permanent bygglov till FTI vilket borgar för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen kommer att finnas kvar.

– Vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till återvinning vilket ibland motverkas av att vi samtidigt tvingas ta bort många stationer på grund av ombyggnationer. Därför är det glädjande att kunna erbjuda en ny station till det här området, säger Annika Ahlberg på FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. På FTI hoppas man att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare runt om i landet.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, Annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se