Skip to main content

Ny återvinningsstation ställs ut vid ICA i Kronoparken

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2016 09:23 CET

Den 1 mars ställs en ny återvinningsstation ut i Kronoparken i Umeå, där det i många år har saknats en återvinningsstation. Nu blir det lättare för invånarna att återvinna förpackningar och tidningar med en station närmare där man bor. Den nya stationen kommer också avlasta de befintliga återvinningsstationerna i Umeå.

– Det är jättebra att en återvinningsstation placeras här vid ICA Kvantum dit många åker och handlar. Nu blir det enklare att lämna förpackningar och tidningar till återvinning, säger Elisabeth Johansson, renhållningschef, Vakin (fd Umeva).

Den nya återvinningsstationen är resultatet av ett fint samarbete mellan ICA-handlaren, Umeå kommun och FTI. Ett permanent bygglov borgar också för långsiktighet genom att hushållen kan lita på att återvinningsstationen inte bara är tillfällig utan kommer att finnas kvar. Det är ju i själva verket konsumenterna som startar återvinningen av förpackningar och tidningar när de sorterar dem i hemmet och för att sedan lämna dem på återvinningsstationen.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare, säger Lars Hafvenström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som också är glad åt placeringen.

På FTI:s hemsida hittar man var en återvinningsstation ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI hoppas att denna service ska vara till nytta för alla återvinnare runt om i hela landet.

– Fler och fler hittar funktionen som finns på hemsidan och använder den, säger Lars Hafvenström, FTI.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Även företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Grovsopor lämnas till de anläggningar som kommunen hänvisar till. Liksom återvinning av förpackningar och tidningar är det miljömässigt vinst – varje gång! Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 återvinningsstationer runt om i hela landet.


För ytterligare information:

Lars Hafvenström, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 070-677 70 22

lars.hafvenstrom@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se