Skip to main content

Nya återvinningsbehållare i Partille

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2012 11:00 CEST

Nu är Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) satsning på upprustning och byte av återvinningsbehållare i Partille klart. Det är extra glädjande då bytet har planerats under en längre tid och nu äntligen kan levereras till de boende i Partille. Samtidigt har FTI uppdaterat och bytt ur informationsskyltarna vid återvinningsstationerna i kommunen.

De nya behållarna är mer användarvänliga och tillgängliga, likt de som finns i Göteborg.

Ombyggnationen inleddes under vintern och har sedan dess fungerat enligt plan. Enligt entreprenören har man nästan bara mött positiva reaktioner under arbetet, trots att det under tiden inneburit svårigheter för alla som vill lämna sina förpackningar och tidningar.

– Vi vill gärna passa på att tacka alla boende i området, som fortsatt med sin källsortering under utbytet av behållarna, för deras förstående och hjälpsamma inställning, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Upprustningen av återvinningsstationerna är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att de nya behållarna ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning, säger Magnus Örnborg.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

– Utbytet av behållare och FTI:s allmänna upprustning av återvinningsstationerna bidrar till att invånarna ges en större positiv upplevelse av att källsortera sina förpackningar och tidningar. Vi ser det som en investering i framtiden och en förutsättning för att Partille ska upplevas som en modern och attraktiv kommun att bo i, säger Tommy Bertilsson, renhållningsansvarig i Partille kommun.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral.

För ytterligare information: 

Magnus Örnborg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Tel: 08-566 144 74, mobil 0706-95 44 41
magnus.ornborg@ftiab.se

 

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.