Skip to main content

Nya återvinningsstationer i Åstorps kommun

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 15:30 CEST

Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) har glädjen att meddela att tre nya återvinningsstationer etableras i Åstorps kommun i samband med midsommarhelgen. De är placerade på Timmergatan i Åstorp, Olofsgatan i Kvidinge och vid Diamantvägen i Hyllinge.

Efter midsommar kan de boende börja använda de nya stationerna. Det kommer att finnas behållare för alla materialslag som glasförpackningar och förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar.

– Varje gång vi inviger en ny återvinningsstation är det med vetskapen om att det ger de boende i området en möjlighet att bidra till källsortering och återvinning av sina förpackningar och tidningar. På kort sikt kan detta uppfattas som skräp. I det långa loppet bidrar man till att den sekundära resurs som materialet faktiskt är, kan omvandlas till nya produkter, och att vi inte behöver tära på jordens begränsade resurser i onödan. Förpackningar och tidningar som lämnas på återvinningsstationen materialåtervinns som nya produkter”, säger Anneli Viberg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

De nya återvinningsstationerna är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning, säger Anneli Viberg.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall och glas samt tidningar.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. Verksamheter hänvisas till FTI:s hemsida www.ftiab.se/mottagningspunkt .

För ytterligare information:

Anneli Viberg, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Telefon 040-42 31 14, mobil 070-212 31 14
anneli.viberg@ftiab.se

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.


Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.