Skip to main content

Överum får tillbaka återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2018 12:49 CEST

Återvinningsstationen på Dalhemsvägen i Överum stängdes för ett år sedan på markägarens begäran. Nu har Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) hittat en ny plats för stationen. Återvinningsstationen kommer nu att ställas ut vid återvinningscentralen på Plogsvängen den 19 april.

Placeringen av den nya stationen kommer att göra det lättare för boende att återvinna sina förpackningar och tidningar.

– Efter ett gott samarbete med Västerviks Miljö och Energi har vi nu lyckats hitta yta för en ny återvinningsstation i Överum. Vi är glada att kunna tillgodose de behov som finns, säger Magnus Sandström, regionchef på Förpacknings – och Tidningsinsamlingen, FTI.

Återvinningsstationer är till för närboende hushåll och ger dem möjlighet att lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning, vilket väsentligt bidrar till att vi aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar och produkter.

– Med den här nya stationen på plats hoppas jag att vi kan underlätta för invånarna i Överum att på ett enklare sätt återvinna sina förpackningar och tidningar, säger Magnus Sandström, FTI.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt en återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation.

Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum eller till information på kommunens hemsida. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

För ytterligare information:

Magnus Sandström, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI

Tel: 08-566 144 73

magnus.sandstrom@ftiab.se

Fakta: På www.ftiab.se/sortering finns tips på vad som är en förpackning och hur man sorterar. Få svar på vanliga myter om återvinning, www.ftiab.se/myter. För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se