Skip to main content

Positiv trend för svenska hushåll att källsortera plastförpackningar

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2017 09:08 CET

Plastförpackningar

Ny statistik från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) visar att för sjätte året i rad ökar mängden plastförpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning. Sedan 2011 har insamlingen av plastförpackningar från hushåll ökat med över 28 %. Men det är långt kvar till regeringens nya miljömål som börjar gälla 2020, då minst hälften av alla plastförpackningar ska återvinnas.

Varje år presenterar Förpacknings – och Tidningsinsamlingen (FTI) statistik över mängden förpackningar och tidningar som hushållen lämnar in till återvinning. Årets resultat befäster den positiva trenden för svenskarnas vilja att källsortera plastförpackningar.

Om man omsätter de insamlade plastförpackningarna till några av de vanligast förekommande förpackningarna som finns i hemmen, till exempel schampo, ketchup, saft eller glass, har varje person i snitt under 2016 lämnat in fyra plastförpackningar i veckan till återvinning.

-Vi är tacksamma för att fler plastförpackningar lämnas till återvinning och vi arbetar ständigt för att öka möjligheterna till och kunskapen om återvinning. Regeringens höjda återvinningsmål från 2020 kräver dock att svenska hushåll källsorterar ännu fler förpackningar, säger Kent Carlsson, vd vid FTI.

Höjda återvinningsmål är satta av regeringen och träder i kraft från 2020, redan om tre år. Det ställer högre krav både på förpackningsproducenter och konsumenter i Sverige att fler förpackningar källsorteras och återvinns. För att nå de höjda återvinningsmålen skulle varje person i Sverige lämna ytterligare två pappersförpackningar och två plastförpackningar varje vecka till återvinning. Dessutom skulle en konservburk till per månad behöva lämnas.

-Vårt uppdrag är att återvinna allt det insamlade materialet för att göra nya produkter. Men det är många faktorer som påverkar våra möjligheter till detta. Bland annat krävs en efterfrågan men också kräver speciellt plastförpackningar en avancerad teknik där de olika polymererna ska separeras från varandra. Vi har höga krav på våra sorteringsanläggningar och letar ständigt kapacitet hos fler leverantörer som klarar av att leva upp till våra krav, sägerKent Carlsson.

Istället för att man lägger förpackningar i soppåsen arbetar FTI för att få ännu fler att källsortera för att sedan lämna det till återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Återvinna förpackningar istället för att slänga dem i soporna är alltid en miljövinst och leder till stor miljönytta. 

Riksgenomsnitt 2016 (kilo per materialslag och person):

Glasförpackningar…….…..21,19

Pappersförpackningar:…...13,24

Plastförpackningar……......6,38

Metallförpackningar…….....1,6

Tidningar............................23,62  

Information om insamlingsstatistiken

På FTI:s hemsida redovisas uppgifter om mängden förpackningar och tidningar som FTI samlat in i varje kommun, delat på antal invånare i kommunen. Vid jämförelser och slutsatser om hur mycket hushåll lämnar till återvinning bör en rad förklaringsvariabler beaktas, till exempel att:

  • De boende i en kommun kan exempelvis lämna sina förpackningar och tidningar i andra kommuner än hemkommunen, till exempel i samband med inköps- eller arbetsresor eller vid fritidsboende i andra kommuner.
  • FTI:s tömningsbilar kan köra över kommungränser för att miljöoptimera transporterna.
  • Det kan finnas lokala återvinningslösningar som gör att tidningar och förpackningar inte ingår i FTI:s statistik.

Statistiken anges i kilo per fast boende invånare och år (per 31 december samma år). Allt material FTI får in enligt insamlingsstatistiken, sänds till kontrakterade återvinningsanläggningar för att bli till nytt material. För att få veta hur stor återvinningsgraden är kan detta räknas fram först när slutavstämning gjorts av hur mycket av det insamlade materialet som gick att återvinna. Det kan för närvarande tidigast ske i slutet av våren eller i början av sommaren varje år.

Här kan du se och jämföra statistiken: http://www.ftiab.se/insamlingsstatistik

För ytterligare information, kontakta:

Annica Dahlberg, Kommunikationschef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Tel: 0705-86 44 20, annica.dahlberg@ftiab.se

För frågor kring insamlingsstatistiken, kontakta:

Henrik Nilsson, Planeringschef, Förpacknings – och Tidningsinsamlingen

Tel: 08-566 144 56, henrik.nilsson@ftiab.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se