Skip to main content

Samverkansavtal lägger förutsättningar för mer insamling

Pressmeddelande   •   Jan 23, 2015 06:01 CET

Göteborgs stad och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, har under 2014 tecknat ett nytt avtal om samverkan gällande insamling av förpackningar och tidningar. Ett resultat av samverkansavtalet är att man tillsammans ska genomföra ett projekt för att öka den fastighetsnära insamlingen i kommunen.

FTI och förvaltningen kretslopp- och vatten inom Göteborgs stad har i december beslutat att starta ett gemensamt projekt om fastighetsnära insamling, FNI, som ska bedrivas under 2015. Projektnamnet ”Mer FNI åt göteborgarna” anger tydligt projektets mål om att öka den fastighetsnära insamlingen av förpackningar och tidningar. Effekterna som parterna vill uppnå är att minska mängden förpackningar och tidningar i hushållsavfallet. Även mätningar av kundnöjdheten i utvalda bostadsområden blir en viktig vägvisare för framtiden.

Projektet ska öka den fastighetsnära insamlingen och ge fakta om bästa sätt att minska hushållsavfallet och få fler förpackningar och tidningar till materialåtervinning, säger Emma Hilmersson, projektledare i ”Mer FNI åt göteborgarna” på kretslopp och vatten.– Ett av stadens mål är att mängden av så kallat producentansvarsmaterial som slängs i det brännbara hushållsavfallet skall halveras till år 2020. Det är för att nå detta mål som vi vill utveckla samarbetet som vi inlett inom ramen för vårt nytecknade samverkansavtal med FTI.

Projektet startade i december med förberedelser och under februari-mars planeras en kundundersökning i de bostadsområden som kommer att ingå i projektet. Resultatet skall ställas emot en likadan undersökning i slutet av projektet. Tre nyrekryterade kundsamord­nare har till uppdrag att få fastighetsvärdarna att inse det smarta i att inrätta miljörum för insamling av förpackningar och tidningar.

För oss är det viktigt att säkerställa att de förpackningar och tidningar som hushållen har verkligen kommer tillbaka till oss så vi kan återvinna dem till insatsmaterial för nya produkter, säger Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. –Vi ska hjälpa producenter att bidra till att rädda planeten. Det förutsätter att hushållen lämnar sina förpackningar och tidningar till vår återvinning och inte i sitt brännbara avfall.

I Göteborg finns idag 340 återvinningsstationer och mellan 60 000 och 70 000 hushåll har redan idag fastighetsnära insamling. Med fler platser för fastighetsnära insamling ska projektet undersöka hur många fler förpackningar och tidningar som kan återvinnas.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Tel: 08-566 144 00

E-post: magnus.ornborg@ftiab.se

Emma Hilmersson, projektledare, kretslopp och vatten, Göteborgs stad. Tel 031-368 27 11

E-post emma.hilmersson@kretsloppochvatten.goteborg.se

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se