Skip to main content

Sista utvägen: Återvinningsstation i Lundby tas bort

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 09:48 CET

Återvinningsstationen på Skänningegatan 20 i Lundby i Göteborg, stängs den första december med anledning av återkommande sopdumpning på platsen. Både Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som ansvarar för landets återvinningsstationer och Göteborgs stad har prövat flera åtgärder som ingen lett till någon förbättring.

– Vi och kommunen har försökt komma tillrätta med sopdumpningen på återvinningsstationen, men våra åtgärder har inte gett önskat resultat och vi är därför överens om att ta bort stationen, säger Magnus Örnborg, regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).

Återvinningsstationer är endast till för hushållens förpackningar och tidningar men vid stationen har det under en längre tid bland annat dumpats hushålls – och trädgårdsavfall, samt grovsopor. Bevakning av återvinningstationen och information till boenden är några av de åtgärder som gjorts men som inte lett till något resultat.

– Omfattande sopdumpning som måste städas bort med lastbil har gjort att vi är tvungna att ta bort stationen. Det är alltid olyckligt när en återvinningsstation stängs med hänsyn till att tillgängligheten då försämras för alla engagerade återvinnare. säger Magnus Örnborg, FTI.        – Vårt mål är tvärtom att förenkla för boende i området att bidra till återvinning av sina förpackningar och tidningar och därmed öka återvinningen.

Hushållens återvinning bidrar väsentligt till att man aktivt sparar på jordens ändliga resurser vid tillverkning av nya förpackningar, produkter, glas och tidningar. FTI arbetar för att återvinningsstationer ska vara trygga platser att gå till, till förmån för invånare i de områden de är placerade.

– Jag hoppas att alla återvinnare fortsätter att källsortera och lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning på Bäckängsgatan 2 eller Långströmsgatan 30 som är de återvinningsstationer vi hänvisar till, säger Magnus Örnborg, FTI.

På FTI:s hemsida kan man snabbt hitta den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig och se uppgifter om när den töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. För grovsopor hänvisar FTI till fastighetsägarens miljö- eller grovsoprum, för information på kommunens hemsida eller annan tillgänglig återvinningsanläggning för att motverka nedskräpning. Företag och andra verksamheter hittar var de gratis lämnar sina verksamhetsförpackningar på FTI:s hemsida, www.ftiab.se/mottagningspunkt.

För ytterligare information:

Magnus Örnborg, Regionchef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)

Tel: 08-566 144 74, magnus.örnborg@ftiab.se

Fakta: På FTI:s hemsida kan man göra quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet samt få veta mer på www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation , www.ftiab.se/sortering , http://ftiab.se/film (kortfilmer), www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se