Skip to main content

Täby får snart ytterligare en återvinningsstation

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2016 10:27 CET

Den 16 november ställs en återvinningsstation ut i det nybyggda bostadsområdet i Arninge-Ullna i Täby. Invånarna får det därmed enklare att återvinna förpackningar och tidningar med en station nära där man bor. Den nya återvinningsstationen kommer också att avlasta de befintliga återvinningsstationerna i Täby.

– Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra tillgängligheten och skapa goda förutsättningar i vardagen för våra återvinnare. Den nya återvinningsstationen innebär en välbehövlig utökning i Täby, säger Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) som är glad åt placeringen.

Att den nya återvinningstationen fanns med redan i kommunens detaljplanering av det nya bostadsområdet i Arninge-Ullna visar kommunens framförhållning. Stationen är resultatet av ett gott samarbete mellan Täby kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI). Ett permanent bygglov borgar för långsiktighet.

På FTI:s hemsida hittar återvinnare enkelt den återvinningsstation som ligger närmast från där man befinner sig. Där ser man också när en station töms och städas, www.ftiab.se/hitta-atervinningsstation. FTI hoppas att denna service ska underlätta och vara till nytta för alla återvinnare, vare sig man återvinner hemma eller på resa.

Återvinningsstationer är till för att hushåll och privatpersoner ska kunna lämna sina pappers-, plast-, metall- och glasförpackningar samt tidningar till återvinning. Grovavfall lämnas till den anläggning som kommunen hänvisar till. Företag och andra verksamheter hittar information på FTI:s hemsida om var de kostnadsfritt lämnar sina förpackningar; www.ftiab.se/mottagningspunkt.

Det är FTI som, på uppdrag av producenter verksamma i Sverige, samlar in och ser till att förpackningar och tidningar återvinns. Det görs bland annat via 5 800 återvinningsstationer runt om i hela landet.

För ytterligare information:

Annika Ahlberg, regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Telefon 08-566 144 01, annika.ahlberg@ftiab.se

Fakta

Det ska vara lätt att göra rätt. Artisten Ebbot Lundberg återvinner musik i FTI:s kampanj, www.latgammaltblinytt.se. På FTI:s hemsida kan du se kortfilmer och testa dina återvinnarkunskaper i quizet Åter-vinneriet, www.ftiab.se/atervinneriet. Du få också svar på många av dina frågor på www.ftiab.se/sortering och www.ftiab.se/myter.

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. FTI ägs till lika stora delar av de fem materialbolagen Returkartong, Plastkretsen, Svenska Metallkretsen, Pressretur och Svensk GlasÅtervinning. Läs mer på www.ftiab.se