Skip to main content

Upprustning av återvinningsstationer i Dalarna

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2012 17:40 CEST

Nu är Förpacknings- och Tidningsinsamlingens (FTI) satsning på upprustning av återvinningsstationerna i Falun, Avesta, Ludvika och Borlänge kommuner klar.

Den allmänna översynen har resulterat i storstädning och underhåll av återvinningsbehållarna. Samtidigt har FTI uppdaterat, tvättat och bytt ut informationsskyltarna vid återvinningsstationerna.

Dessutom har alla behållare tvättats, behållare för papper, plast och metall har reparerats och målats vid behov, behållarna har lyfts för att man ska komma åt och städa under dem. Sly och gräs har också rensats av vid stationerna.

Upprustningen, som utfördes under sommaren, är nu klar och har fungerat enligt plan. Entreprenören meddelar att man bara mött positiva reaktioner under arbetet.

– Vi hoppas att detta ska uppmuntra hushållen att i ökad grad källsortera och lämna sina förpackningar till återvinning, säger Mia Steinbach, regionchef vid Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Upprustningen av återvinningsstationerna är ett led i FTI:s ambition att över hela landet göra det smidigt för hushållen att bidra till återvinningen.

En återvinningsstation ger de närboende möjlighet att lämna sina källsorterade förpackningar av papper, plast, metall samt tidningar och glas. I ett större perspektiv bidrar återvinningen och tillverkningen av nya förpackningar, nya produkter, nytt glas och nya tidningar till att vi inte slösar på jordens ändliga resurser i onödan.

Stationen är till för förpackningar och tidningar från privatpersoner och hushåll. Grovsopor och annat hushållsavfall lämnas i grovsoprum eller på kommunens återvinningscentral. 

För ytterligare information: 

Mia Steinbach, Regionchef, Förpacknings- och Tidningsinsamlingen
Mobil 070-239 77 03
mia.steinbach@ftiab.se 

För allmän information om avfall och källsortering, se www.sopor.nu

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar från landets hushåll via återvinningsstationer och fastighetsnära insamlingsplatser. Verksamheten finansieras med förpackningsavgifter som producenter betalar och därmed uppfyller sitt lagstiftade producentansvar. FTI ägs av materialbolag som i sin tur ägs av branschorganisationer och företag som tillverkar, säljer, fyller eller återvinner förpackningar och tidningar.