Skip to main content

Beatrice Ask uppvaktades av Klippan

Pressmeddelande   •   Maj 16, 2014 18:41 CEST

Bara två av tio personer med utvecklingsstörning röstar. I mars skrev Riks-Klippans styrelse ett brev till justitieminister Beatrice Ask. Brevet handlade om att vi vill att fler personer med utvecklingsstörning ska rösta. Idag träffades de för att diskutera vidare. Markus Petersson och Gunilla Karlsson lämnade Riks-Klippans styrelses förslag till Beatrice Ask.Klippan är en del av FUB och drivs av personer som själva har en utvecklingsstörning.

Klippan lämnade över en skrivelse till Justitieminister med följande ordalydelse:

"Bara 2 av 10 personer som har en utvecklingsstörning har röstat i de senaste valen. Vi tycker det är riktigt dåligt att det är så få som röstar. Detta måste vi ändra på!  Anledningen till att man inte röstar kan vara olika. Vi tror därför att det behövs olika lösningar för att fler personer ska rösta.  Våra förslag är de här:  

Gör valsajten ”Alla väljare” permanent. Om vi ska ha möjlighet att ta till oss information och bilda oss en politisk uppfattning behöver sajten finnas jämt. Inte bara när det är valår. Vi vill kunna gå in och läsa hela tiden. Vi vill ha ett delaktigt medborgarskap hela tiden.  

Gör det möjligt att kunna rösta via internet från sin dator. Vi tror att det blir fler som röstar om det går att rösta från sin dator." 

Klippan, FUB och Studieförbundet Vuxenskolan har också lanserat projektet Mitt val som har till syfte att stärka och värna personer med intellektuell funktionsnedsättnings rätt att kunna kunna utnyttja sina demokratiska rättigheter och kunna rösta.

http://www.sv.se/sv/Underwebbar-projekt/Mitt-val/

FUB är en intresseorganisation som arbetar för att barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning ska kunna leva ett gott liv. FUB står för Föreningen för barn, unga och vuxna med utvecklingsstörning. Vi är drygt 27 000 medlemmar i cirka 150 lokalföreningar runt om i landet. Personer med utvecklingsstörning och deras anhöriga är medlemmar i FUB liksom många andra som delar vår grundsyn.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera